Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 634

634. "Cyfrowa Pięćdziesiątka" - Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 50


Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 50 im. gen. Wł. Sikorskiego
ul. Starzyńskiego 10
42-224 Częstochowa

Skrócony opis

Modernizacja pracowni komputerowej w SP 50 ma na celu stworzenie uczniom dobrych warunków do nauki informatyki oraz innych przedmiotów,
w nauczaniu których wykorzystuje się technologię IT. Ponadto, realizacja zadania umożliwi uczniom współpracę z rówieśnikami z zagranicznych szkół partnerskich, a także przyczyni się do wzrostu informatycznych rodziców i mieszkańców dzielnicy Północ.

Opis zadania

Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 50 im. gen. Wł. Sikorskiego w Częstochowie ma na celu stworzenie uczniom dobrych warunków do nauki informatyki oraz innych przedmiotów, w nauczaniu których wykorzystuje się technologię informacyjno-komunikacyjną . Nowoczesna pracownia pozwoli również na realizację zajęć dodatkowych z programowania, robotyki, języków obcych. W szerokim zakresie nauczyciele i uczniowie będą mogli wykorzystywać  aplikacje internetowe on-line, platformy e-learningowe oraz komunikować się w chmurze. Ponadto, realizacja zadania umożliwi uczniom współpracę z rówieśnikami z zagranicznych szkół partnerskich, np. na Łotwie, a także przyczyni się do wzrostu kompetencji informatycznych rodziców i mieszkańców dzielnicy Północ. Modernizacja istniejącej od wielu lat pracowni komputerowej oraz remont pomieszczeń spowodują uzyskanie optymalnych warunków nauki na miarę nowoczesnej szkoły. Parametry szkolnych komputerów nie są wystarczające
do  nauczania informatyki na odpowiednim, wysokim  poziomie. Ponadto sprzęt jest nadmiernie eksploatowany ze względu na dużą liczbę uczniów uczęszczających do szkoły. Stanowiska komputerowe – biurka i krzesła wymagają wymiany z powodu ich zużycia. Dodatkowo, istnieje koniczność zmiany orientacji ich ustawienia, by dzieci miały lepszy kontakt z nauczycielem i prezentowanymi przez niego na tablicy interaktywnej treściami. Pilną potrzebą jest także wymiana przyłączy i okablowania pracowni.
Ze zmodernizowanej pracowni komputerowej mogliby korzystać również mieszkańcy dzielnicy „Północ” na zasadzie, np. zebrań rady osiedla, spotkań seniorów, kursu języka francuskiego dla zainteresowanych w ramach współpracy ze stowarzyszeniem polsko-francuskim „Błękitna Gwiazda”.  Projekt zakłada zorganizowanie cyklu szkoleń dla rodziców i mieszkańców osiedla.
Jednym z priorytetów szkoły jest kształtowanie u uczniów otwartości na świat oraz umiejętności nawiązywania relacji z rówieśnikami z zagranicy w celu poznawania innych kultur i doskonalenia umiejętności językowych. Modernizacja pracowni umożliwi realizację tego celu, znacząco wpływając na podniesienie jakości kształcenia, poszerzenia oferty edukacyjnej szkoły, nie tylko dla uczniów, ale także dorosłych mieszkańców  osiedla

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Stanowiska komputerowe - 26 szt. (komputery All in One , klawiatura, myszka) 85 000 zł
2Oprogramowanie do zarządzania pracownią NetSupport School - 26 szt. 2 900 zł
3Biurko nauczycielskie - 1 szt.1 500 zł
4Laptop dla nauczyciela i do obsługi robotów (+ nauczyciel współorganizujący)9 000 zł
5Biurko uczniowskie - 26 szt.11 000 zł
6Tablety uczniowskie (do sterowania robotami) 19 000 zł
7Pakiet biurowy Microsoft Office -26 szt. 11 000 zł
8Szafka mobilna na tablety i laptop 6 500 zł
9Słuchawki z mikrofonem - 27 szt.2 200 zł
10Krzesło uczniowskie ergonomiczne - 26 szt.11 500 zł
11Krzesło dla nauczyciela600 zł
12Monitor interaktywny11 000 zł
13Tablica suchościeralna, magnetyczna600 zł
14Urządzenie wielofunkcyjne2 200 zł
15Swich sieciowy800 zł
16Malowanie i fototapeta tematyczna z klejeniem7 500 zł
17Drzwi wewnętrzne z montażem 4 000 zł
18Ekran ścienny elektryczny1 000 zł
19Koryta instalacyjne, gniazda RJ45, montaż2 000 zł
20Rolety/żaluzje7 000 zł
21Cykl szkoleń dla mieszkańców osiedla2 000 zł
22Materiały i usługi poligraficzne600 zł
Łącznie: 198 900 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

0 zł.

Projekt spełnia kryteria weryfikacji.