Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 642

642. Sportowo Kompleksowo Regularnie Aktywnie – zajęcia sportowe dla najmłodszych.


Lokalizacja

SP 16 ul. Ułańska 5/7

Skrócony opis

Bezpłatne zajęcia ruchowe z elementami piłki nożnej dla dziewczynek i chłopców z dzielnicy.
Zajęcia prowadzone będą przez dwóch trenerów z licencją Polskiego Związku Piłki Nożnej

Opis zadania

Bezpłatne zajęcia ruchowe z elementami piłki nożnej zostaną przeprowadzone w szkołach na terenie wybranej dzielnicy w klasach I i klasach II szkoły podstawowej.
Zajęcia mają na celu propagowanie zdrowego trybu życia wśród najmłodszych uczniów szkół podstawowych.
Dzięki zajęciom, szkoły biorące udział w projekcie zostaną doposażone w sprzęt sportowy potrzebny do zajęć wychowania fizycznego

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1zakup sprzętu sportowego do organizacji zajęć, wynagrodzenie trenerów, pakiet sprzętu sportowego dla szkoły, artykuły reklamowe5 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

0 zł.

Projekt spełnia kryteria weryfikacji.