Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 654

654. Multimedialne urządzenia dla przedszkolaków w MP21


Lokalizacja

ul.Przemysłowa 6 ; 42-202 Częstochowa

Skrócony opis

Zgłaszam projekt na zakup i montaż : 2 monitorów interaktywnych, 5 laptopów, 1 magiczny dywan - podłoga interaktywna , 3 roboty Dash , kserokopiarka . Wymienione narzędzia łączą funkcję edukacyjną z zabawą i tym samym zachęcają do nauki i pracy . Zakup urządzeń multimedialnych będzie realizowany w placówce na zasadach ogólnodostępności.

Opis zadania

Interaktywna pomoc dydaktyczna  stwarza wiele możliwości  do zabaw ruchowych oraz różnego rodzaju gier edukacyjnych i ćwiczeń dla dzieci w przedszkolu. Zapewnia zabawę połączoną z nauką, wpływa na pozytywny rozwój dużej motoryki, koordynacji wzrokowej, ruchowej, spostrzegawczość oraz szybkość reakcji.  Gry i zabawy ruchowe pozytywnie wpływają również na pracę w grupie oraz wyrabianie w dzieciach zdrowych nawyków ruchowych. Zakup 2 monitorów  interaktywnych,magicznego dywanu, 5 laptopów wraz z oprogramowaniem, 3 robotów edukacyjnych oraz kserokopiarki , jak również zamontowanie i zainstalowanie przez wykwalifikowaną firmę daje duże możliwości uatrakcyjnienia zajęć poprzez zabawę . Dzielnica Stare Miasto jest dzielnicą w której mieszka dużo młodych małżeństw z dziećmi. Niewiele rodzin w swoich zasobach domowych posiada profesjonalny sprzęt multimedialny, z którego dzieci mogłyby korzystać.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1monitor interaktywny - 2szt.25 365,53 zł
2laptop - 5 szt.18 125 zł
3robot Dash - 3 szt.4 200 zł
4magiczny dywan - 1 szt.10 999 zł
5kserokopiarka 1 szt.1 310,47 zł
Łącznie: 60 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

0 zł.

Projekt spełnia kryteria weryfikacji.