Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 687

687. Budowa cieku odwodnienia wzdłuż linii obrzeżą ul. Hektarowej.


Lokalizacja

ul. Hektarowa 62 - 71 A 

Skrócony opis

Budowa cieku odwodnienia wzdłuż linii obrzeżą ul. Hektarowej.

Opis zadania

Budowa cieku odwodnienia linii wzdłuż obrzeżą ul. Hektarowej posesji nr 62 do nr 71 A w/w ulicy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Budowa cieku 140 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach