Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 689

689. Remont boiska szkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5


Lokalizacja

ul. św. Barbary 32
42-226 Częstochowa

Skrócony opis

Projekt dotyczy modernizacji boiska sportowego polegającego na przebudowie istniejącego boiska na nowe, o nawierzchni poliuretanowej z wyposażeniem w bramki z siatkami. W skład zadania wchodzić będzie również montaż piłkochwytów dookoła boiska, zakup i montaż koszy do koszykówki, słupków i malowanie lin.

Opis zadania

Obecne boisko jest wykorzystywane do organizowania zajęć sportowych dla uczniów szkoły i przedszkola, a w godzinach popołudniowych przychodzą tu dzieci i młodzież z sąsiadującego ze szkołą osiedlowych domków i bloków. Obecna nawierzchnia nie spełnia standardów bezpieczeństwa. Jest niebezpieczna dla zdrowia. Upadki są przyczyną kontuzji i urazów. Zniechęca to dzieci do udziału w zajęciach. Przebudowa boiska przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa podczas lekcji wychowania fizycznego. Poszerzy się i uatrakcyjni baza szkoły, która będzie mogła być wykorzystana również do zajęć pozalekcyjnych, a środowisko lokalne uzyska miejsce do aktywnego spędzania czasu wolnego.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Projekt, demontaż starej nawierzchni, prace ziemne, położenie nawierzchni, malowanie linii boiska650 000 zł
2Bramki do piłki nożnej w tulejach z siatkami, kosze do koszykówki, słupki i montaż30 000 zł
3Piłkochwyty i montaż30 000 zł
Łącznie: 710 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

5000 zł