Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 695

695. Pierwsza pomoc nie boli


Lokalizacja

-

Skrócony opis

Cykl warsztatów dla mieszkańców miasta z zakresu pierwszej pomocy.
W życiu statystycznie każdy chociaż raz będzie musiał udzielić pierwszej pomocy. Zajęcia z pierwszej pomocy, mają za zadanie pomóc oswoić się ze stresującą sytuacją oraz krok po kroku wyjaśnić zasady postępowania w różnych sytuacjach.
To nie medycy ratują, tylko świadkowie zdarzenia. Dajmy szansę sobie i innym.

Opis zadania

Życie i zdrowie ludzkie są bezcenne, dlatego każdy z nas powinien znać zasady udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia.
Często świadkowie zdarzenia nie udzielają pierwszej pomocy, ponieważ boją się pogorszyć stan poszkodowanego lub nie posiadają wiedzy jak należy taką pomoc udzielić.
Ukończenie szkolenia z pierwszej pomocy nie tylko przynosi korzyść zarówno osobie przeszkolonej, ale także ogółowi społeczeństwa.Do sytuacji nagłej może dość: w pracy, w domu lub w miejscu publicznym, a świadkowie są pierwszymi potencjalnymi ratownikami i często od ich postawy zależy cały przebieg akcji ratowniczej.
Projekt zakłada zajęcia warsztatowe (teoretyczno-praktyczne) dla mieszkańców bez względu na wiek i płeć, celem podniesienia świadomości i umiejętności ogółu społeczeństwa na kwestie ratowania zdrowia i życia (często w prozaicznych sytuacjach).
Zajęcia prowadzone będą w grupach (ok 30-40 osób) w czasie ok 5 godzin (na grupę). Planowana częstotliwość zajęć: 2 razy w miesiącu.
Każdy uczestnik bierze udział w jednych zajęciach.
Projekt zakłada nauczenie zasad pierwszej pomocy ok 1000 uczestników w przeciągu roku 2024.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Szkolenie z zakresu pierszej pomocy (koszt 150 zł za osobę/kursanta)150 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

brak