Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 706

706. Nowoczesny plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 50


Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 50 im. gen. Wł. Sikorskiego
ul. Starzyńskiego 10
42-224 Częstochowa

Skrócony opis

Celem zadania jest modernizacja i doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 50 w Częstochowie w nowe urządzenia sportowo-rekreacyjne. Niezbędne jest dokonanie wymiany infrastruktury już istniejącego placu, renowacja zużytych sprzętów, by dzieciom z dzielnicy Północ zapewnić właściwe warunki do rekreacji oraz zachęcić je do aktywności fizycznej i rezygnacji z telefonu oraz komputera.

Opis zadania

Celem zadania jest modernizacja i doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 50 im. gen. Wł. Sikorskiego w Częstochowie w nowe urządzenia sportowo-rekreacyjne.  Niezbędne jest dokonanie wymiany infrastruktury już istniejącego placu zabaw i renowacja zużytych sprzętów po to, by dzieciom z dzielnicy Północ zapewnić właściwe warunki do rekreacji oraz zachęcić je do aktywności fizycznej. Nowy plac zabaw będzie alternatywą dla telefonów oraz komputerów, które uzależniają dzieci i młodzież.    
Realizacja zadania zapewni utworzenie nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw, który będzie służyć uczniom Szkoły Podstawowej nr 50 do realizacji zajęć w ramach opieki świetlicowej oraz wychowania fizycznego i pozaszkolnej rekreacji. Ponadto, umożliwi zabawę na świeżym powietrzu wszystkim zainteresowanym dzieciom i młodzieży z dzielnicy.
Pozytywnie wpłynie na integrację mieszkańców dzielnicy, a jego usytuowanie za zamkniętym ogrodzeniem szkoły zapewni poczucie bezpieczeństwa opiekunom dzieci., które nie będą się mogły z niego łatwo oddalić.
Nowy plac zabaw uatrakcyjni wygląd szkolnego podwórka, które jest rozległe, a miejsce stanie się dużo przyjemniejsze dla uczniów i okolicznych mieszkańców.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Zakupienie urządzeń sportowo-rekreacyjnych stanowiących wyposażenie placu zabaw110 000 zł
2Montaż urządzeń 10 000 zł
Łącznie: 120 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

3000 zł