Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 712

712. Renowacja miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 50 im. gen. Wł. Sikorskiego w Częstochowie


Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 50 im. gen. Wł. Sikorskiego
ul. Starzyńskiego 10
42-224 Częstochowa

Skrócony opis

Celem zadania jest renowacja miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego. To jedyny, ogólnodostępny i funkcjonujący bez ograniczeń czasowych obiekt tego typu w Częstochowie.. Na jego terenie odbywają się co roku egzaminy na kartę rowerową oraz konkursy z zakresu edukacji komunikacyjnej.

Opis zadania

Celem zadania jest dokonanie renowacji miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 50 im. gen. Wł. Sikorskiego,  które jest jedynym ogólnodostępnym i funkcjonującym bez ograniczeń czasowych  obiektem tego typu w Częstochowie. Plac manewrowy służy młodym mieszkańcom miasta do nauki  bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym. Z obiektu korzystają przedszkolaki i młodsze dzieci, które pod opieką rodziców, dziadków lub starszego rodzeństwa rozpoczynają swoją przygodę z rowerem. Corocznie na terenie miasteczka ruchu drogowego odbywają się egzaminy na kartę rowerową dla dzieci i młodzieży z Częstochowy i okolicznych miejscowości. We współpracy z Komendą Miejską Policji Szkoła Podstawowa nr 50 organizuje każdego roku Powiatowy Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym, którego część praktyczna wymaga wykorzystania miasteczka ruchu drogowego.
     W ramach środków uzyskanych z Budżetu Obywatelskiego planuje się dokonanie remontu nawierzchni – ścieżek rowerowych, wymianę starych znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej oraz odmalowanie oznakowania poziomego. Przewiduje się także zakup 10 rowerów służących dzieciom  i młodzieży z całego miasta do  praktycznej nauki jazdy na rowerze i zdawania egzaminu na kartę rowerową oraz wymianę bramy oddzielającej  miasteczko od ruchliwej ulicy.
    Wśród dzieci uczestniczących w ruchu drogowym większość to rowerzyści. Według danych szacunkowych prawie połowa dzieci biorących udział w wypadkach drogowych nie przestrzegała zasady pierwszeństwa przejazdu. Wynika z tego, że zasad ruchu drogowego  nie znają bądź nie potrafią ich stosować. Wraz z dalszym upowszechnieniem rowerów w Polsce i w naszym mieście (rowery miejskie) może wzrosnąć liczba poszkodowanych nieletnich rowerzystów. By uniknąć wypadków i  kolizji, należy umiejętnie poruszać się rowerem po drogach i znać przepisy ruchu drogowego. Dlatego niezbędne jest miejsce, gdzie ćwiczy się w praktyce te umiejętności, zatem remont jedynego ogólnodostępnego w Częstochowie miasteczka ruchu drogowego jest koniecznością.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Przygotowanie terenu-wyrównanie podłoża, usunięcie korzeni 30 000 zł
2Renowacja nawierzchni ścieżek rowerowych100 000 zł
3Wymiana znaków drogowych25 000 zł
4Wymiana sygnalizacji świetlnej50 000 zł
5Odmalowanie oznakowania poziomego10 000 zł
6Zakup 10 rowerów15 000 zł
7Brama wjazdowa25 000 zł
Łącznie: 255 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

5000 zł