Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 715

715. "W PUNKT!"RUSZ PO ZDROWIE-WSZYSTKO ZACZYNA SIĘ W GŁOWIE!


Lokalizacja

---

Skrócony opis

Czasowe zorganizowane miejsca wsparcia dla mieszkańców Częstochowy doświadczających kryzysów psychicznych. Walorem projektu jest zorganizowanie miejsca, w którym mieszkańcy Częstochowy przy obecności wykwalifikowanej kadry na prowadzonych zajęciach indywidualnych i grupowych mogą przyjrzeć się swojemu funkcjonowaniu i bliżej poznać destrukcyjne i konstruktywne sposoby reagowania.

Opis zadania

Punkt ma charakter grupy wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami adaptacyjnymi,  depresyjno-lękowymi, psychosomatycznymi, obsesyjno-kompulsywnymi, prowadzona w Punkcie psychoterapia ma stworzyć grupę osób sobie bliskich, które mają podobne problemy, mogą lepiej siebie zrozumieć, lepiej radzić sobie w nawiązywaniu kontaktów, mogą wspólnie odkrywać emocje, a tym samym obniżyć lęk wobec różnych sytuacji społecznych.                                                              W ramach działalności Punktu będą prowadzone zajęcia psychoedukacyjne i warsztatowe na temat komunikacji, sposobów radzenia sobie ze stresem, czym jest złość, przemoc, uzależnienie, współuzależnienie. W punkcie będzie prowadzona także psychoterapia indywidualna i psychoterapia grupowa.

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

brak