Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 738

738. Warsztaty efektywnego uczenia się


Lokalizacja

Starzyńskiego 10

Skrócony opis

Przeprowadzenie 4 (max. liczba) 60 minutowych warsztatów efektywnego uczenia się, skierowanych do częstochowskich dzieci w wieku 8-15 lat. Spotkania pozwolą uczestnikom na odkrycie przyjemności z uczenia się, budowanie pewności siebie oraz rozwój społeczny poprzez integrację z innymi dziećmi. "Jeśli wiedza to moc, zdolność (skutecznego) uczenia się jest supermocą". Jim Kwik

Opis zadania

Zajęcia odbywać się będą popołudniami, raz w tygodniu, w grupach do 12 osób, na terenie szkół (z jednej szkoły max 12 osób) i  in. placówek op. - wych. Dzieci w formie zabawy poznają i przećwiczą 3 podstawowe mnemotechniki, które wykonywane systematycznie mogą przyczynić się do lepszego radzenia sobie z wyzwaniami szkolnymi. O uczestnictwie będzie decydować kolejność zgłoszeń.

Uzasadnienie:
- Umiejętność uczenia się 1 z 8 kompetencji kluczowych. Projekt wspiera kompetencje przyszłości.
(Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie).

- Niskie poczucie sprawczości w zakresie umiejętności uczenia się. Wyniki badań wykazały, że 82 proc. dzieci rozpoczynających naukę w szkole pozytywnie ocenia swoje zdolności uczenia się. Z czasem zachowuje ją tylko 18 proc. nastolatków. W rezultacie cztery piąte nastolatków i dorosłych podejmuje naukę czegoś nowego mając poczucie, że przerasta to ich możliwości (za C. Rose, M. J. Nicholl, 2003). To sugeruje, że istnieje potrzeba wsparcia w utrzymaniu pozytywnego podejścia do nauki. Warsztaty efektywnego uczenia się mogą być pierwszym krokiem do dokonania zmian w tym obszarze.

- Optymalizacja procesu uczenia się. Skuteczność technik pamięciowych. Tony Buzan podkreśla, że inwestycja w naukę uczenia się przed rozpoczęciem innych szkoleń przynosi korzyści: „…wiele postępowych organizacji międzynarodowych czyni mnemotechniki obowiązkowym wstępem do wszelkich kursów. Prosta kalkulacja pokazuje, że 1 milion wydany na szkolenie, gdy 80 proc. wiadomości zostaje zapomnianych w ciągu dwóch tygodni, oznacza utratę w tym czasie sumy 800 tysięcy”

- Promowanie uczenia się przez całe życie. Zdaniem M. Spitzera, odpowiednia edukacja w dzieciństwie i młodości jest kluczowa dla utrzymania otwartości na naukę przez całe życie. Warsztaty efektywnego uczenia się mogą stanowić cenny wkład w rozwój umiejętności uczenia się już od młodego wieku, co przekłada się na korzyści w przyszłości.

- Wartość umiejętności uczenia się: W sytuacji, kiedy nie można przewidzieć jakie umiejętności bedą nam potrzebne, a to czego się uczymy szybko się dezaktualizuje, to jak się uczyć, jest ważniejsze od tego, czego się uczyć. Pozwala na dostosowanie się i zdobycie nowych kompetencji w dynamicznym środowisku.

- Związek między nauką a zdrowiem psychicznym: Dane Policji wskazują, że jednym z czynników ryzyka wystąpienia zachowań samobójczych u nastolatków są "problemy z nauką” (www.zwjr.pl) W raporcie Młode głowy czytamy, że 1/3 badanych zgłasza kłopoty w nauce. Warsztaty efektywnego uczenia się mogą pomóc w radzeniu sobie z trudnościami edukacyjnymi i przyczynić się do poprawy zdrowia psychicznego młodzieży.

- Eliminacja wykluczenia społecznego: Warsztaty będą dostępne dla wszystkich uczestników bez względu na ich status społeczno-ekonomiczny. Częstochowskie rodziny, z powodu możliwego kryzysu na rynku pracy i wysokich cen produktów, mogą zostać zmuszone do daleko idących oszczędności, co może spowodować ograniczenia w rozwijaniu talentów dzieci. Sama chęć nie wystarczy, do działań potrzebne są pieniądze, a warsztaty będą bezpłatne, uzyskane umiejętności wykorzystywane przez całe życie.

- Alternatywa dla negatywnego wpływu internetu. Warsztaty efektywnego uczenia się mogą stanowić ciekawą alternatywę dla spędzania czasu przed ekranem, sprzyjając bezpośrednim kontaktom i budowaniu przyjaznych relacji z rówieśnikami.

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

0 zł.

Projekt spełnia kryteria weryfikacji.