Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 739

739. Szkoła ratuje i AED pokazuje


Lokalizacja

Szkoły Podstawowe oraz Średnie na terenie miasta Częstochowa.

Skrócony opis

Życie to najcenniejszy dar. W wyniku różnego zaburzeń pracy serca, może ono nie pracować prawidłowo, a w konsekwencji dojść do jego zatrzymania.
AED nie tylko podnosi prestiż danego miejsca, ale co najważniejsze RATUJE ŻYCIE
Im więcej tych AED, tym jesteś bezpieczniejszy.
Dlaczego w szkołach? Powodów jest wiele, ale najważniejsze to: ZAWSZE BLISKO i ŁATWO zlokalizować.

Opis zadania

AED jest urządzeniem uniwersalnym i może być wykorzystywane zarówna podczas akcji ratunkowej dorosłych, jak i dzieci. Różnica leży w oprogramowaniu
Automatyczny Zewnętrzny Defibrylator (bo tak brzmi pełna nazwa AED) znajdujący się w budynku szkoły nie tylko ratuje życie, ale może mieć też znaczenie edukacyjne, a sama obecność AED pomaga oswoić się z tematem zatrzymania krążenia i zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Nagłe zatrzymanie krążenia u dzieci wynika najczęściej z niedotlenienia, utraty krwi lub jest spowodowane wrodzonymi wadami serca. Do zatrzymania akcji serca może dojść również z innych przyczyn, np. po zatruciu toksynami. Ale to właśnie niedotlenienie jest głównym powodem.

Projekt "Szkoła ratuje i AED pokazuje" polega na zakupie i montażu urządzeń AED na budynkach szkół w Częstochowie.
Szkoły są miejscami łatwymi do zlokalizowania, co skraca czas udzielania pomocy.

Automatyczny zewnętrzny defibrylator znajdujący się na budynku szkoły nie tylko ratuje życie, ale może mieć też znaczenie edukacyjne. Kursy z zakresu pierwszej pomocy dla młodzieży (z elementami obsługi AED), oraz sama jego obecność mogą znacznie zwiększyć świadomość u uczniów, nauczycieli oraz rodziców jak ważne są nasze działania w pierwszej pomocy.

Największą zaletą AED jest to, że bez problemu może być wykorzystywane przez osoby nie posiadające wykształcenia medycznego, ponieważ urządzenie te w pełni zautomatyzowane wydające instrukcje (krok po kroku) w postaci poleceń głosowych dla osób prowadzących działania ratunkowe.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Zakup urządzeń AED (60 urządzień AED - 6000 zł/szt)360 000 zł
2Kapsuła zewnętrzna na AED (60 szt - 25000zł/szt)150 000 zł
3Tablica informacyjna (60 szt - 40zł/szt)2 400 zł
Łącznie: 512 400 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

126000,00 zł