Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 744

744. Spędźmy trochę wspólnie czasu na dzielnicy


Lokalizacja

Szczytowa

Skrócony opis

Cykl zajęć dla mieszkańców i mieszkanek dzielnicy Ostatni Grosz (joga, taniec, warsztaty plastyczne, warsztaty rękodzieła)

Opis zadania

Cykl zajęć dla mieszkańców i mieszkanek dzielnicy Ostatni Grosz (joga, taniec, warsztaty plastyczne, warsztaty rękodzieła)

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Zajęcia z jogi2 000 zł
2Zajęcia taneczne2 000 zł
3Zajęcia plastyczne2 000 zł
4Zajęcia rękodzieła2 000 zł
Łącznie: 8 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Weryfikacja pozytywna. Termin realizacji zadania cały rok 2024. Zajęcia raz w tygodniu, 144 godz. dla 20 uczestników. Koszt realizacji zadania 8.000 zł, środki przeznaczone na organizację zajęć z jogi, zajęć tanecznych, zajęć plastyczne, zajęcia rękodzieła.
Koszt realizacji zadania nie uwzględnia kosztów wynajmu pomieszczeń czy materiałów do zajęć. W ocenie pracowników Wydziału należy liczyć 200 zł x 144 h co daje nam wartość 28.800 zł (korekta wartości zadania)
Zadanie możliwe do realizacji przez podmiot ekonomii społecznej w ramach otwartego konkursu ofert ogłaszanego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.