Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 781

781. Warsztaty dla szkół i przedszkoli "STOP PRZEOMOCY" - jak dostrzec oznaki przemocy


Lokalizacja

Szkoły i przedszkola w mieście Częstochowa

Skrócony opis

We wszystkich szkołach, przedszkolach w ramach projektu będą prowadzone warsztaty dla:
- rodziców
- nauczycieli
- dzieci
w zakresie jak dostrzec oznaki przemocy, gdzie szukać pomocy.  

Opis zadania

We wszystkich szkołach, przedszkolach w ramach projektu będą prowadzone warsztaty dla:
- rodziców
- nauczycieli
- dzieci
w zakresie jak dostrzec oznaki przemocy, gdzie szukać pomocy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1zajęcia dot. STOP PRZEMOCY15 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

brak

W mieście Częstochowa jest 129 publicznych placówek oświaty (przedszkola, szkoły podstawowe,szkoły ponadpodstawowe oraz szkoły specjalne). W każdej placówce należy przeprowadzić osobny warsztat dla dzieci, dla pracowników placówki oraz dla rodziców. Minimalny koszt jednego warsztatu to 500 zł. Realizator zostanie wyłoniony z zachowaniem reguły konkurencyjności w otwartym konkursie ofert.