Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 150

150. Dodanie Częstochowy do Google Transit


Lokalizacja

całe miasto Częstochowa

Skrócony opis

Zadanie polega na dodaniu informacji o komunikacji miejskiej w Częstochowie do systemu Google Transit. Dzięki temu wyznaczając trasę na mapach Google będziemy mieć możliwość sprawdzenia możliwości dojazdu komunikacją miejską.  
Dodatkowym atutem jest fakt, że system Google jest całkowicie bezpłatny.

Opis zadania

Aplikacja Mapy Google jest zainstalowana na niemal każdym smartfonie. Podczas szukania określonego miejsca na mapie będziemy mogli sprawdzić nie tylko możliwość dojazdu samochodem/rowerem lub dojścia pieszo w dane miejsce, ale dodatkowo pojawią nam się linie autobusowe i tramwajowe wraz z pełnym rozkładem jazdy. Wspólnie dbajmy o ekologię - wszystkim nam powinno zależeć na tym, by zmniejszyć ilość samochodów poruszających się po mieście, a poruszanie się komunikacją miejską stanie się dzięki temu dużo wygodniejsze i prostsze.

https://support.google.com/transitpartners/answer/1111481?hl=en&ref_topic=3521043

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1dodanie Częstochowy do systemu Google Transit

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Postęp realizacji

Realizacja przedłużona w związku z ograniczeniami technicznymi. Podejmowane są działania w celu osiągnięcia kompatybilności pomiędzy oprogramowaniami. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - do końca 2022 r.

Wniosek, dotyczący dodania Częstochowy do Google Transit został zweryfikowany pozytywnie z technicznym zastrzeżeniem, że do dnia weryfikacji wniosku nie udało się wypracować z administratorem map Google przesyłu właściwego formatu danych, dostępnych w oprogramowaniu MZDiT, które byłyby kompatybilne z formatami stosowanymi przez Google. Nie ma gwarancji, czy i kiedy takie wspólne i zgodne formaty danych dla obu stron dla właściwego uruchomienia i działania aplikacji zostaną wypracowane, co w istocie da możliwość realizacji zgłoszonego projektu.
O problemach związanych z ostateczną weryfikacją projektu poinformowano wnioskodawcę w rozmowie telefonicznej w dniu 15.10.2020 r.