Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 155

155. Remont chodnika wzdłuż ul.Senatorska 33 od sklepu Społem do skrzyżowania z ul.Kozia.


Lokalizacja

Senatorska 33

Skrócony opis

Remont chodnika wzdłuż ul.Senatorska 33 od sklepu Społem do skrzyżowania z ul.Kozia. Modernizacja wpisuje się w potrzebę lepszego wyglądu Częstochowskiego Starego Miasta.

Opis zadania

Remont chodnika wzdłuż ul.Senatorska 33 od sklepu Społem do skrzyżowania z ul.Kozia. Modernizacja wpisuje się w potrzebę lepszego wyglądu Częstochowskiego Starego Miasta.

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Ze względu na lokalizację działki wymagane szczegółowe uzgodnienia projektu z Konserwatorem Zabytków i Zespołem ds Estetyki Miasta ( sposób ułożenia nawierzchni i materiały).
Remont obejmie wymianę nawierzchni chodnika i krawężniki.