Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 156

156. Remont chodnika wzdłuż ul.Senatorska 33 od budynku znajdującego się przy Pl.Boh.Getta 13 do skrzyżowania z ul.Kozia.


Lokalizacja

Senatorska 33

Skrócony opis

Remont chodnika wzdłuż ul.Senatorska 33 od budynku znajdującego się przy Pl.Boh.Getta 13 do skrzyżowania z ul.Kozia.Modernizacja wpisuje się w potrzebę lepszego wyglądu Częstochowskiego Starego Miasta.

Opis zadania

Remont chodnika wzdłuż ul.Senatorska 33 od budynku znajdującego się przy ul.Plac.Boh.Getta 13 do skrzyżowania z ul.Kozia.Modernizacja wpisuje się w potrzebę lepszego wyglądu Częstochowskiego Starego Miasta.

Remont obejmie wymianę nawierzchni chodnika i krawężniki. Wymaga opinii konserwatora zabytków.