Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 172

172. Ustawienie podpórek rowerowych Wyzwolenia - Westerplatte...


Lokalizacja

Skrzyżowanie Al. Wyzwolenia , Armii Krajowej, Kisielewskiego i Obrońców Westerplatte .

Skrócony opis

Ustawienie 7 podpórek rowerowych na skrzyżowaniu Al. Wyzwolenia , Armii Krajowej, Kisielewskiego i Obrońców Westerplatte po 1 z każdej strony

Opis zadania

Ustawienie 7 podpórek rowerowych na skrzyżowaniu Al. Wyzwolenia , Armii Krajowej, Kisielewskiego i Obrońców Westerplatte po 1 z każdej strony

Takie rozwiązania są znane w wielu miastach Zachodniej Europy, ale pojawiły się także w Polsce - we Wrocławiu, a od grudnia 2011 roku można z nich korzystać także w Łodzi. Czemu służą takie barierki? Umożliwiają one wygodne oparcie stopy i dłoni podczas czasu oczekiwania np. na zielone światło. Dzięki temu rowerzyści nie są zmuszeni zsiadać z roweru a oczekują przygotowani do dalszej jazdy. Wpływa to na szybsze opuszczanie skrzyżowań.

Podpórki wykorzystywane są również jako elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego i służą do segregacji ruchu pieszego i rowerowego. Zaleca się stosowanie takich barier w rejonie potencjalnie dużych konfliktów pieszych z rowerzystami celem kanalizowania potoków ruchu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Ustawienie 7 podpórek7 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

0 zł

Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie opiniuje pozytywnie przedmiotowy wniosek. Możliwy jest zakup i montaż 7 sztuk podpórek rowerowych w rejonie skrzyżowania ulic: Kisielewskiego, Obrońców Westerplatte, al. Armii Krajowej i al. Wyzwolenia.