Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 177

177. Aktywne i bezpieczne przejście dla pieszych - Fieldorfa Nila (przy "Alejkach"). Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych przechodzących przez jezdnię.


Lokalizacja

Przejście dla pieszych w obu kierunkach zlokalizowane na ulicy Fieldorfa Nila w pobliży posesji nr 12

Skrócony opis

Rozwiązanie to posiada sygnalizację ostrzegawczą umieszczoną wewnątrz słupa, głośnik generujący komunikat ostrzegawczy oraz podświetlany znak D-6. Światła ostrzegawcze uaktywniane są za pomocą systemu detekcji ruchu pieszego, który zamierza przejść przez jezdnię.

Opis zadania

Rozwiązanie to posiada sygnalizację ostrzegawczą umieszczoną wewnątrz słupa, głośnik generujący komunikat ostrzegawczy oraz podświetlany znak D-6. Światła ostrzegawcze uaktywniane są za pomocą systemu detekcji ruchu pieszego, który zamierza przejść przez jezdnię. Ulica Fieldorfa-Nila jest bardzo "szybką" ulicą, a nieumieszczone na nich przejścia dla pieszych są mocno niedoświetlone. Aktywne przejście dla pieszych znacznie poprawi bezpieczeństwo pieszych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1ZAKUP I MONTARZ AKTYWNYCH LATARNII

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Opiniuje pozytywnie przedmiotowy wniosek.

Jednak wniosek powinien być zrealizowany wg standardu stosowanego w mieście:
a) aktywne lampy ostrzegawcze typu LED (po 2 szt. na każdej
z tablic zawierających znaki D-6 „przejście dla pieszych”), zasilane z sieci 230 V, emitujące naprzemiennie sygnał żółty ostrzegawczy.
b) zespoły fotokomórek, które wykrywają pieszych wchodzących w strefę oczekiwania na przejście na zasadzie przecięcia odbijanej wiązki światła; fotokomórki wykrywają pieszych po obu stronach przejść przez każdą
z jezdni.
c) urządzenie sterujące załączaniem lamp w taki sposób, aby sygnał ostrzegawczy emitowany był od momentu pojawienia się pieszego
w strefie oczekiwania na przejście do końca czasu ewakuacji pieszego, o ile nie było kolejnych zgłoszeń pieszych zarejestrowanych przez fotokomórki.