Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 183

183. Cztery klomby nieogrodzone


Lokalizacja

Z tyłu (wzdłuż)  bloku ul. Bardowskiego 33B.

Skrócony opis

Cztery klomby (pola) kołowe o średnicy 2,5 m, nieogrodzone z kolorowymi berberysami z tyłu (wzdłuż) bloku ul. Bardowskiego 33B.

Opis zadania

Cztery klomby (pola) kołowe o średnicy 2,5 m, nieogrodzone z kolorowymi berberysami z tyłu (wzdłuż)  bloku ul. Bardowskiego 33B.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1wyznaczyć obszar klombów
2przygotować grunt pod nasadzenia
3zasadzić lub zasiać

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

2000

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.