Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 190

190. Bezpieczna nawierzchnia-plac zabaw MP 21


Lokalizacja

Przemysłowa 6 /80/6

Skrócony opis

My , rodzice dzieci uczęszczających do Miejskiego Przedszkola nr 21 zgłaszamy projekt zastosowania na placu zabaw bezpiecznej nawierzchni, która zminimalizuje ryzyko urazów i kontuzji wywołanych upadkami.

Opis zadania

W 2019 roku przy przedszkolu powstał plac zabaw z nawierzchnią piaskową. Na tak dużym placu powierzchnia piaskowa jest problematyczna pod względem higienicznym. Ponadto piasek łatwo się rozsypuje, roznosi a po deszczu tworzy się błoto. Wykorzystanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw ułatwi pielęgnację tego terenu i zapobiegnie częstym wydatkom związanym z wymianą piasku.Ułatwi korzystanie z placu dzieciom ze specjalnymi potrzebami. Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach.

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

0 zł

Formularz propozycji zadania spełnia wszystkie kryteria - zweryfikowany pozytywnie.