Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 217

217. Relaksuj się w dzielnicy


Lokalizacja

Nowo wybudowana ulica bez nazwy na odcinku od Św Rocha do przedłużenia  z ul. Św. Pawła

Skrócony opis

Ustawienie dwóch ławek  wraz z koszami na śmieci na  nowo wybudowanej ulicy bez nazwy (powstałej dla odwodnienia dzielnicy Grabówka)  na odcinku od strony Św. Rocha do ulicy będącej przedłużeniem ul Św. Pawła .

Opis zadania

Ustawienie 2 ławek po obydwu stronach ulicy każda wraz z utwardzeniem powierzchni tłuczniem ( w miejscach usadowienia ławek) . Przy ławkach należy usadowić kosze na śmieci.
Ze względu na duże walory rekreacyjne tej ulicy i dużą ilość spacerowiczów  usadowienie tych ławek jest w pełni uzasadnione.
Miejsce ustawienia tych ławek to odcinek nowej ulicy (bez nazwy- wybudowanej w celu odwodnienia dzielnicy) do skrzyżowania zulicą będącą przedłużeniem ul. Św. Pawła ( brak tej ulicy na mapie , ale w rzeczywistości istnieje) .

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

1800

Realizacja projektu skutkować będzie w latach przyszłych wydatkami na konserwację, a także ponoszenia kosztów niezbędnych napraw.