Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 219

219. STOP SMOG! Zielona "ściana" w każdej dzielnicy = czystsze powietrze w mieście


Lokalizacja

Na terenie całego miasta – po jednej zielonej ścianie w każdej z 20 dzielnic.

Skrócony opis

Utworzenie w każdej dzielnicy miasta tzw. zielonej ściany - konstrukcji  porośniętej roślinami (np. na elementach infrastruktury miejskiej, tj. mury, wiadukty) o wysokiej zdolności pochłaniania zanieczyszczeń powietrza. Zielone ściany mają pozytywny wpływ na redukcję smogu, poprawiają jakość powietrza redukując poziom niezwykle szkodliwego dla zdrowia pyłu zawieszonego (PM10), CO2 i tlenków azotu.

Opis zadania

Zielone ściany powinny być zlokalizowane na obszarach o dużym natężeniu ruchu samochodowego, zwłaszcza przy terenach mieszkalnych i/lub uczęszczanych przez wielu pieszych, gdzie jest wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza.

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

50000

W ramach realizacji zadania przewiduje się wykonanie trejażu o konstrukcji metalowej dla roślin pnących posadzonych w gruncie, wykonanej z profilu zamkniętego, kwadratowego o wymiarach 50x50x3mm z wypełnieniem linkami nierdzewnymi o grubości 6mm, rozmieszczonymi pionowo i poziomo co 20cm pomiędzy słupami, przymocowanymi do ramy przy pomocy naciągów nierdzewnych lub inna stanowiąca podporę dla pnączy.
Konstrukcja ocynkowana ogniowo i pomalowana na ustalony kolor RAL, zakotwiczona do fundamentów betonowych głębokości 70 cm.