Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 220

220. Zatrzymać depresję - zwiększenie dostępności pomocy psychoterapeutycznej w Częstochowie


Lokalizacja

Dowolne miejsce na terenie miasta, budynek spełniający kryterium dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Skrócony opis

Czy nowa droga, chodnik, sygnalizacja świetlna, ścieżka rowerowa, plac zabaw, boisko – potrafią wyciągnąć z depresji? Pomóc odzyskać radość życia? Odzyskać równowagę emocjonalną i poradzić sobie z problemami? Pomyśl zanim oddasz swój głos na zadanie ogólnomiejskie i przyczyń się do zwiększenia dostępności pomocy psychoterapeutycznej dla osób, które tego bardzo potrzebują.

Opis zadania

Problemy osobiste, rodzinne, zawodowe, tragedia życiowa – wszystkie te czynniki, gdy nie umiemy sobie sami z nimi poradzić, a zwłaszcza gdy nie mamy wsparcia ze strony najbliższego otoczenia, mogą prowadzić do depresji. Tymczasem dostęp do specjalistycznej pomocy psychoterapeuty jest bardzo trudny. Na wizytę w ramach ubezpieczenia zdrowotnego trzeba czekać długimi tygodniami, a na jej samodzielne opłacenie wielu osób nie stać. W Polsce około 1,5 miliona ludzi zmaga się z depresją. Zakładając, że te odsetki są zbliżone wśród populacji mieszkańców i mieszkanek Częstochowy, problem depresji dotyka 8,5 tysiąca osób (!) mieszkających tuż obok nas. Jak istotny jest to problem pokazują statystyki: każdego dnia 16 osób w naszym kraju odbiera sobie życie z powodu depresji (dane za: forumprzeciwdepresji.pl).

Projekt zakłada zwiększenie dostępności bezpłatnej pomocy psychoterapeutycznej dla mieszkanek i mieszkańców Częstochowy, w formie terapii indywidualnej. Pomocy mieliby udzielać psychoterapeuci spełniający następujące wymagania: specjaliści certyfikowani lub w trakcie certyfikacji, preferowalnie pracujący w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej, gdyż badania pokazują, że jest to najskuteczniejszy sposób leczenia zaburzeń depresyjnych, pozwalający osiągnąć lepsze wyniki niż inne rodzaje terapii, a ponadto jest to terapia oparta na badaniach naukowych, zorientowana na cel, ograniczona w czasie – jest opracowana w taki sposób, aby w możliwie jak najkrótszym czasie uzyskać maksimum korzyści dla pacjenta.

Pomocą zostanie objętych 100 osób. Każda z nich będzie mogła skorzystać z 15 spotkań z certyfikowanym specjalistą psychoterapii. Terminy spotkań będą dostosowane do indywidualnych potrzeb osób objętych zadaniem, dostępne zarówno w godzinach przedpołudniowych, jak i popołudniowych.

Zadanie będzie realizowane zgodnie z podpisaną kartą ustaleń .