zadanie nr 228

228. Ustawienie podpórek rowerowych na skrzyżowaniu Ul. Pułaskiego, Kopernika i Św. Kazimierza.


Lokalizacja

Ul. Pułaskiego, Kopernika i Św. Kazimierza po 1 z każdej strony

Skrócony opis

Ustawienie 7 podpórek rowerowych na skrzyżowaniu Ul. Pułaskiego, Kopernika i Św. Kazimierza po 1 z każdej strony

Opis zadania

Ustawienie 7 podpórek rowerowych na skrzyżowaniu Ul. Pułaskiego, Kopernika i Św. Kazimierza po 1 z każdej strony

Takie rozwiązania są znane w wielu miastach Zachodniej Europy, ale pojawiły się także w Polsce - we Wrocławiu, a od grudnia 2011 roku można z nich korzystać także w Łodzi. Czemu służą takie barierki? Umożliwiają one wygodne oparcie stopy i dłoni podczas czasu oczekiwania np. na zielone światło. Dzięki temu rowerzyści nie są zmuszeni zsiadać z roweru a oczekują przygotowani do dalszej jazdy. Wpływa to na szybsze opuszczanie skrzyżowań.

Podpórki wykorzystywane są również jako elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego i służą do segregacji ruchu pieszego i rowerowego. Zaleca się stosowanie takich barier w rejonie potencjalnie dużych konfliktów pieszych z rowerzystami celem kanalizowania potoków ruchu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Zakup ustawienia 7 podpórek rowerowych7 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Opiniujemy pozytywnie przedmiotowy wniosek. Możliwy jest zakup
i montaż 7 sztuk podpórek dla rowerzystów na skrzyżowaniu ulic Pułaskiego, Kopernika i Św. Kazimierza. Szacunkowy łączny koszt wynosi 13 930 zł brutto.