Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 232

232. Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową oraz chodnika na terenie Szkoły Podstawowej nr. 9 w Częstochowie oraz przy siedzibie CCŚ


Lokalizacja

ulica Jana III Sobieskiego 15

Skrócony opis

Przedmiotem zadania  jest budowa ok. 21 miejsc postojowych z płyt betonowych ażurowych, w tym jednego miejsca dla osób niepełnosprawnych wraz z drogą dojazdową z kostki betonowej oraz budowa chodnika na terenie Szkoły Podstawowej nr. 9 w Częstochowie oraz przy siedzibie Częstochowskiego Centrum Świadczeń przy ul. Jana III Sobieskiego 15 w Częstochowie.

Opis zadania

Przedmiotem zadania  jest budowa ok. 21 miejsc postojowych z płyt betonowych ażurowych, w tym jednego miejsca dla osób niepełnosprawnych wraz z drogą dojazdową z kostki betonowej oraz budowa chodnika na terenie Szkoły Podstawowej nr. 9 w Częstochowie oraz przy siedzibie Częstochowskiego Centrum Świadczeń  przy ul. Jana III Sobieskiego 15 w Częstochowie.

Celem inwestycji jest budowa miejsc parkingowych dla ok 21 samochodów wraz z remontem fragmentu drogi dojazdowej oraz chodnika. Obecny stan techniczny nawierzchni jest w fatalnym stanie, a podczas opadów deszczu gromadzą się ogromne kałuże oraz błoto. Dlatego w celu poprawy komfortu wysiadania z samochodu dla pracowników oraz interesantów Częstochowskiego Centrum Świadczeń, a także pracowników Szkoły Podstawowej nr 9 oraz mieszkańców pobliskich bloków niezbędna jest przebudowa parkingu, chodnika oraz fragmentu drogi dojazdowej.

Krótki opis przedmiotu zadania:
a) droga dojazdowa
- ułożenie wzdłuż drogi dojazdowej krawężników ok. 15x22cm na ławie betonowej z oporem;
- podsypka  gr.10 cm wykonanej z mieszaniny piasku i cementu;
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości ok. 8cm;
- ułożenie na drodze dojazdowej kostki betonowej szarej o  gr. 8cm.
b) chodnik
- ułożenie płytki chodnikowe betonowe ok. 30x30x7cm;
- podsypka cementowo - piaskowa ok. 3cm;
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm; Kruszywo C90/3 15cm;
- warstwa odcinająca - piasek  ok. 10cm
c) miejsca parkingowe
- ułożenie wzdłuż drogi dojazdowej krawężników ok. 15x22cm na ławie betonowej z oporem
- podsypka żwirowa gr.10 cm i kruszywo drobne
- ułożenie płyt betonowych ażurowych.
d) mała architektura
- kosz na śmieci -  2 szt.
- stojak rowerowy na minimum sześć rowerów – 1 szt.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Niwelacja terenu8 000 zł
2Uporządkowanie terenu10 000 zł
3Budowa drogi dojazdowej 70 000 zł
4Budowa chodnika30 000 zł
5Budowa miejsc parkingowych60 000 zł
6Zakup oraz montaż elementów małej architektury7 000 zł
7Regulacja pionowa studzienek 5 000 zł
Łącznie: 190 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

3 000 zł.

Formularz propozycji zadania spełnia wszystkie kryteria - zweryfikowany pozytywnie.