Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 236

236. miejsce spotkań


Lokalizacja

Druciana pas drogowy działka nr ewid. 486/4 obręb 434

Skrócony opis

Budowa ławek z prawdziwego zdarzenia w miejsce prowizorycznych ławek z desek jako miejsce spotkań okolicznej społeczności przy ul. Drucianej

Opis zadania

Wymiana prowizorycznych ławek na nowe  na ul. Drucianej naprzeciw Sali Królewskiej Świadków Jehowy

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

800

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Realizacja projektu skutkować będzie w latach przyszłych wydatkami na konserwację, a także ponoszenia kosztów niezbędnych napraw.