Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 246

246. Nowa nawierzchnia ul. Pszenna


Lokalizacja

Ulica Pszenna - na całej długości.

Skrócony opis

Ul. Pszenna jest przedłużeniem ul. Kolejowej i jednocześnie jedyną, która posiada nawierzchnię gruntową. Dla mieszkańców bardzo duże znaczenie ma jej utwardzenie i wykonanie chodnika. Zagłębienia w nawierzchni powodują, że przejazd nią jest bardzo niekomfortowy dodatkowo po deszczu, na ulicy tworzą się kałuże, które ciężko ominąć.

Opis zadania

Zadanie polega na wykonaniu nowej, utwardzonej nawierzchni na ul. Pszennej. Ulica mogłaby mieć nawierzchnię asfaltową lub betonową i posiadać chodnik dla pieszych. Mieszkańcom zależy wyłącznie ma tym, aby droga została utwardzona i spełniała standardy większości ulic w Częstochowie.

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

brak

Przebudowa obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej , podbudowy kamiennej, udrożnienia rowów. Wniosek został zweryfikowany pozytywnie.