Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 250

250. Poprawa komfortu i bezpieczeństwa na dojściu do Parku Lisiniec


Lokalizacja

Ulica Orawska / ne ew. dz. 42/2 obręb 170 / numery adresowe od nr 14 do narożnika posesji przy ul Lwowskiej 81

Skrócony opis

Budowa chodnika wzdłuż ul. Orawskiej od ul. Lwowskiej do Parku Lisiniec długości ok. 200 m

Opis zadania

Długość chodnika ok. 200 m, szerokość 2,0 m, lokalizacja po stronie południowej ulicy, wzdłuż zabudowy o numerach parzystych. Odwodnienie może być powierzchniowe ciekiem na styku krawędzi jezdni i chodnika.
Budowa takiego chodnika jest konieczna w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych, rowerzystów i pojazdów na dojściu do Parku Lisiniec. Szerokość istniejącej jezdni ok. 5,0 m, spory spadek podłużny w kierunku Parku. Na początkowym odcinku od ul. Lwowskiej jezdnia jest nieco węższa, dodatkowo pobocze jest mocno zarośnięte samosiejkami krzewów, rozrośniętymi drzewami z sąsiadującej opuszczonej działki i wszelkiego rodzaju krzaczaste chwasty.  Powoduje to, że pobocze jest niedostępne dla pieszego - zupełnie bezużyteczna, choć jest częścią wąskiego w sumie pasa drogowego - który chciałby czuć się bezpiecznie, gdy obok jadą pojazdy w obu kierunkach.
Obecne zagospodarowanie Parku Lisiniec i planowane w następnych latach, (które przewiduje wyprowadzenie alejek w kierunku ul. Orawskiej) powoduje podniesienie jego atrakcyjności dla mieszkańców Lisińca, już teraz jest większy ruch pieszych, rowerzystów i pojazdów na tej ulicy. Dlatego budowa takiego chodnika poprawi bezpieczeństwo użytkowników drogi w rejonie Parku i będzie to z korzyścią dla większości mieszkańców północnej części dzielnicy, którzy tą drogą podążają na wypoczynek w Parku.  Byłoby to uzupełnienie ciągu chodników, prowadzących od ul. Wręczyckiej poprzez ul. Łęczycką do Parku Lisiniec.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Decyzje administracyjne, realizacja120 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.