Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 253

253. Doposażenie jednostki OSP Częstochowa - Błeszno


Lokalizacja

Długa 63

Skrócony opis

Zakup niezbędnego sprzętu ratowniczego, gaśniczego, sportowego i umundurowania dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Częstochowa - Błeszno

Opis zadania

Sprzęt, który zostanie zakupiony w ramach Budżetu Obywatelskiego:
1. Sprzęt ratowniczo - gaśniczy:
Agregat prądotwórczy inwertorowy Honda EU 22I - 1 szt.
Pilarka Stihl MS 193 T - 2 szt.
Przecinarka STIHL TS-700 - 1 szt.
Piła ratownicza STIHL MS-461 CMR - 1 szt.
Zestaw oświetleniowy Rosenbauer RLS 2000 - 2 szt.
Węże tłoczne W-42-20-ŁA OSW fluo - 10 szt.
Węże tłoczne W-52-20-ŁA OSW fluo - 20 szt.
Lanca gaśnicza MK 35-700 - 1 szt.
Prądownica Rosenbauer RB-101 - 2 szt.
Rozdzielacz kulowy k75-52-75-52 - 2 szt.
Stojak hydrantowy - 2 szt.
Młot ciężki 5 kg - 3 szt.
Aparat ODO MSA AUER AirGo Fix Pro z butlą stalową - 2 szt.
Parawan ochronny - 2 szt.
Kombinezon typu Tychem - 8 szt.
Zestaw wysokociśnieniowych poduszek powietrznych - 1 szt.
Zestaw klinów i podkładów do stabilizacji MS III - 1 szt.
Motopompa pływająca Niagara 2 PLUS  - 2 szt.
Przełącznik - redukcja 110/75 PN - 5 szt.
Przełącznik - redukcja 75/52 PN - 5 szt.
Butla stalowa AUER - 2 szt.
2. Urządzenia pomocnicze:
Sprężarka tłokowa Metabo Mega 350-100W - 1 szt.
3. Ubrania wyjściowe komplet składający się z:
Mundur wyjściowy OSP gabardyna - 10 szt.
Sznur galowy OSP - 10 szt.
Koszula OSP krótki rękaw - biała - 10 szt.
Pas skórzany strażacki oficerski - 10 szt.
Czapka rogatywka - 10 szt.
4. Ubrania specjalne komplet składający się z:
Hełm ROSENBAUER Hiroes Titan - 6 szt.
Ubranie specjalne ROSENBAUER FireMax 3 piaskowe - 6 szt.
Buty Haix Fire Flash 2.0 - 6 szt.
Rękawice Rosenbauer Safe Grip 3 - 6 szt.
Rękaiwce techniczne Seiz Mechanic 185 - 6 szt.
Kominiarka Fire Eagle PBI - 6 szt.
5. Sprzęt na zawody sportowo - pożarnicze:
Wąż sportowy W75 "Grunwald WM Profi Reflex" - 5 szt.
Wąż sportowy W52 "Grunwald WM Profi Green" - 9 szt.
Wąż ssawny sportowy "Grunwald FS-8 Superflex HP WM Profi" - 2 szt.
Smok ssawny sportowy Grunwald SK-7 - 1 szt.
Oznaczenia funkcyjnych (regulamin polski) - 2 szt.
Nasada 110 na pompę "Grunwald" - 2 szt.
Rozdzielacz kulowy sportowy B-CBC Grunwald WK-2 z blokadą rozłączenia - 1 szt.

Zakupiony sprzęt będzie własnością UM Częstochowa i zostanie przekazany w użytkowanie jednostce.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Zakup sprzętu165 633,12 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

Szacunkowo ok. 8000,00 zł

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Sprzęt, wyposażenie i nowe umundurowanie w znacznym stopniu podniesie bezpieczeństwo strażaków ochotników, a także ich sprawność i skuteczność podczas akcji ratowniczo-gaśniczych.
Wykaz asortymentu stanowi wyłącznie wskazówkę dotyczącą potrzebnego jednostce sprzętu i wyposażenia. Wybór marki wyposażenia i jego zakup dokonany zostanie w oparciu o przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Ustawy o finansach publicznych.
Na koszty przyszłej eksploatacji zaliczyć należy wydatki na:
- obowiązkowe przeglądy,
- legalizacje,
- naprawy sprzętu,
- paliwa i oleje.
Wydatki te będzie pokrywał Wydział Zarządzania Kryzowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miasta Częstochowy w ramach budżetu przeznaczonego na zabezpieczenie gotowości bojowej jednostek OSP.