Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 255

255. Remont chodnika przy ul. Bohaterów Katynia od nr 56 do nr 80


Lokalizacja

ul. Bohaterów Katynia/ od nr 56 do nr 80

Skrócony opis

Chodnik po zachodniej stronie ul. Boh. Katynia na odcinku od linii tramwajowej do pętli autobusowej jest w fatalnym stanie technicznym. Jest on ważnym i najczęściej uczęszczanym ciągiem komunikacyjnym w tej części dzielnicy - prowadzi do pobliskich przystanków tramwajowych i autobusowych, sklepu spożywczego i ośrodka medycznego. Jego remont znacznie poprawi bezpieczeństwo i komfort pieszych.

Opis zadania

Projekt zakłada remont istniejącego chodnika po zachodniej stronie ul. Bohaterów Katynia od nr 56 do nr 80. Stan techniczny chodnika (liczne zapadnięcia, popękane i pokruszone płyty lub ich całkowity brak, itd.)  zagraża bezpieczeństwu i zdrowiu pieszych. Poruszanie się po nim jest utrudnione,  zwłaszcza w okresie zimowym.
Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu poruszania się po chodniku pieszych, w szczególności osób starszych  oraz dzieci z tej dzielnicy uczęszczających do pobliskich szkół podstawowych, czy przedszkola. Modernizacja chodnika znacznie poprawi funkcjonalność i estetykę tej części dzielnicy Błeszno.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Remont chodnika 105 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach