Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 264

264. Remont chodnika


Lokalizacja

Działka zlokalizowana jest przy bloku przy ulicy Wodzickiego 103.
Wymiary chodnika 41,5 m długości na 1,90 m szerokość = 300 pln za m2 x 78,85 m2 = 23.655 PLN

Skrócony opis

Przedmiotem zadania jest remont fragmentu chodnika na Tysiącleciu prowadzącego do kościoła pw. Nawiedzenia NMP i marketu Biedronka przy ul. Okólnej. Obecny chodnik asfaltowy jest dziurawy co stwarza zagrożenie dla pieszych poruszających się nim.

Opis zadania

Przedmiotem zadania jest remont fragmentu chodnika na Tysiącleciu prowadzącego do kościoła pw. Nawiedzenia NMP i marketu Biedronka przy ul. Okólnej. Obecny chodnik asfaltowy jest dziurawy co stwarza zagrożenie dla licznych pieszych poruszających się nim do sklepu czy też kościoła.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Demontaż starej nawierzchni 3 300 zł
2Wykonanie podbudowy pod nowy chodnik 7 000 zł
3Wykonanie krawężników 3 300 zł
4Położenie kostki brukowej 10 000 zł
Łącznie: 23 600 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

0,00 zł

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

ZGM TBS Sp. z o.o. jako zarządca terenu działki o 118, obręb 41 A opiniuje pozytywnie przedmiotowy wniosek i wyraża zgodę na realizację zadania.