Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 265

265. Zagospodarowanie pasa zieleni wzdłuż ul. Małopolskiej - nasadzenie drzew i krzewów


Lokalizacja

Częstochowa ul. Małopolska, przy działkach nr 10/1, 9/3, 9/44, 9/34, 39/33, 5/11, 4/12, 3/14 - na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Staropolskiej.

Skrócony opis

Uprzejmie poddaję pod głosowanie zagospodarowanie zaniedbanego pasa zieleni posadowionego wzdłuż ul. Małopolskiej na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Staropolskiej - poprzez nasadzenie drzew oraz krzewów i wysypanie terenu grysem/kamieniami/korą gnejsową. Ulica Małopolska stanowi ścieżkę zdrowia, a jest zaniedbana w chwastach. Pomysł uważam za zasadny :)

Opis zadania

Do wykonania zadanie wymaganym będzie zakup:
- geowłóknina, ziemia, grys/kamień/kora gnejsowa,
- 27 drzew liściastych
- 47 krzewów płożących iglastych
Koszt oceniam na wysokość: ok 33.000,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych 00/100).

Uzasadniona potrzeba społeczna:

Ulica Małopolska uchodzi za ulicę luksusową w Częstochowie. Została przed kilku laty wykonana asfaltowa nawierzchnia z pominięciem terenu pasa zieleni, dzieląca ulicę od chodnika, który stanowi ścieżkę zdrowia dla mieszkańców spokojnej okolicy. Jednakże całoroczne zaniedbanie tego terenu nie wpływa korzystnie na wizerunek osiedla. Zagospodarowanie pasa zieleni w roślinność niewymagająca ciągłej dbałości jest kosztem jednorazowym i zasadnym. Podnoszącym zarówno standard jak i walor użytkowania mieszkańcom dzielnicy.
Im więcej drzew w naszym mieście tym zdrowsze dla nas wszystkich życie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
127 drzew liściastych18 900 zł
247 krzewów iglastych płożących 2 150 zł
3Geowłóknina 2 100 zł
4Grys kamienny2 850 zł
5Robocizna 7 000 zł
Łącznie: 33 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

2525