Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 272

272. Pracownia informatyczna w V Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza


Lokalizacja

V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza
ul. Krakowska 29
42-202 Częstochowa

Skrócony opis

Kompleksowa modernizacja pracowni informatycznej polegająca na wymianie instalacji elektrycznej oraz zakupie 17 laptopów uczniowskich (wraz z biurkami) i jednego laptopa dla nauczyciela do wielofunkcyjnego wykorzystania zarówno w dydaktyce szkolnej, jak i w działalności organizacji charytatywnych i społecznych na terenie miasta Częstochowa (np. "Fundacja Oczami Brata", seniorzy z Częstochowy).

Opis zadania

Kompleksowa modernizacja pracowni informatycznej polegająca na modyfikacji istniejącej instalacji elektrycznej (poprowadzenie nowego okablowania, wymiana gniazdek elektrycznych, zakup listw przeciwprzepięciowych i modernizacja oświetlenia - zwiększenie ilości punktów świetlnych) oraz zakupie 17 laptopów uczniowskich (wraz z biurkami) i jednego laptopa dla nauczyciela. W odróżnieniu od komputerów stacjonarnych, laptopy będą sprzyjać zindywidualizowaniu pracy (pojedyncze stanowiska), usprawnieniu nauki młodzieży przyzwyczajonej do pracy na sprzęcie kompaktowym oraz odciążą tradycyjną, stacjonarną sieć internetową, gdyż dają możliwość skorzystania z sieci WiFi. W dobie pandemii będą również łatwiejsze do dezynfekcji, a oddzielne stanowiska pracy zapewnią odpowiedni dystans pomiędzy uczniami. Laptopy będą służyły do wielofunkcyjnego wykorzystania zarówno w dydaktyce szkolnej (realizacja podstawy programowej z informatyki, edukacji medialnej i języków obcych - metoda CLIL), jak i w działalności organizacji charytatywnych i społecznych na terenie miasta i dzielnicy. Nasze liceum od wielu lat współpracuje z różnymi organizacjami charytatywnymi, np. "Fundacją Oczami Brata", częstochowskim oddziałem Caritasu, PCK, Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie. Ponadto, nauczyciel informatyki we współpracy z nauczycielem edukacji medialnej zobowiązują się przeprowadzić raz w miesiącu zajęcia w formie warsztatów dla podopiecznych organizacji wolontaryjnych i społecznych działających na terenie miasta. Dodatkowo młodzież, którą opiekują się organizacje charytatywne, będzie mogła wziąć udział (jako uczestnicy lub publiczność) w turnieju gier komputerowych organizowanym corocznie w naszym liceum. Takie spotkania będą sprzyjały integracji młodzieży, uwrażliwieniu na osoby z niepełnosprawnością. Ponadto, raz w miesiącu, odbywać się będą zajęcia warsztatowe dla seniorów, podczas których będą oni mogli uzyskać pomoc w zakresie obsługi komputera oraz dowiedzieć się, jak można załatwiać sprawy urzędowe i bankowe za pośrednictwem Internetu. Po wykonaniu prac związanych z modernizacją instalacji elektrycznej i oświetlenia konieczne będzie odmalowanie pracowni, wymiana parapetów oraz renowacja podłogi. Niezbędna będzie także wymiana suchościeralnej tablicy. Należałoby również zamontować rolety naokienne w celu poprawy komfortu pracy w mocno nasłonecznionej pracowni oraz zakupić bezpieczną szafę zamykaną na klucz do przechowywania sprzętu. Do wniosku dołączono wizualizację wykonaną przez uczennicę naszego liceum.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Modernizacja instalacji elektrycznej2 500 zł
2Zakup sprzętu komputerowego45 000 zł
3Biurka pod laptopy2 900 zł
4Tablica suchościeralna300 zł
5Zakup bezpiecznej szafy3 000 zł
6Renowacja podłogi8 000 zł
7Malowanie4 000 zł
8Zakup rolet1 000 zł
9Parapety300 zł
Łącznie: 67 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

0 zł.

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Formularz propozycji zadania spełnia wszystkie kryteria - zweryfikowany pozytywnie.