Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 293

293. Częstochowianie pomagają zwierzętom - DARMOWA sterylizacja psów i kotów posiadających właścicieli


Lokalizacja

Teren Częstochowy
Zadanie realizowane przez gabinety weterynaryjne które wyrażą chęć wzięcia udziału w programie

Skrócony opis

Bądź odpowiedzialnym właścicielem.Sterylizując i kastrując swoje zwierzęta przyczyniamy się do ograniczenia liczby zwierząt bezdomnych, niechcianych i nieplanowanych. Dajemy szansę na lepsze życie zarówno naszym podopiecznym jak i tym które są w schroniskach. Sterylizując i kastrując zwięrzetai zwiększamy szanse adopcyjne tych które są w schroniskach, stowarzyszeniach. Dajmy im  szansę na dom.

Opis zadania

Projekt zakłada sfinansowanie z budżetu miasta zabiegów sterylizacji częstochowskich zwierząt psów i kotów posiadających właścicieli( opiekunów) Częstochowa tak jak i większość miast w Polsce boryka się z problemem bezdomności zwierząt. Powodem takiej sytuacji jest nagminne ich rozmnażanie . Niechciane szczenięta i kocięta które nie znajdują domów są porzucane lub oddawane do schronisk Niektóre z nich pozbawiane są życia w niehumanitarny sposób w zaciszu domowych komórek. Jedynym skutecznym sposobem ograniczenia nadpopulacji zwierząt jest ich sterylizacja i kastracja - najbardziej skuteczna i humanitarna metoda ograniczenia populacji. Projekt zakłada sterylizację psów i kotów (posiadających właścicieli/opiekunów zamieszkujących w Częstochowie) gdyż to właśnie te zwierzęta najczęściej w wyniku nieodpowiedzialności człowieka stają się bezdomne. Akcja sterylizacji i kastracji będzie prowadzona w wybranych gabinetach weterynaryjnych ( wskazane, aby były to gabinety rekomendowane i współpracujące z organizacjami pro zwierzęcymi. Osoby chcące poddać swoje zwierzę sterylizacji/ kastracji będą mogły wybrać z zaproponowanej przez Urząd Miasta Częstochowy listy gabinet weterynaryjny samodzielnie. Po okazaniu dowodu osobistego oraz dokumentów potwierdzających własność zwierzęcia wszelkich formalności dokonają w gabinecie weterynaryjnym. Procedury powinny być uproszczone i przyjazne dla mieszkańców Częstochowy. Maja zachęcać a nie działać odstraszająco. Gabinety weterynaryjne będą prowadziły dokumentację prowadzonych zabiegów.) Akcję sterylizacji poprzedzać będzie akcja informująca (broszurowa , ulotkowa, plakatowa, bilbordową ) mająca na celu uświadomienie mieszkańcom czym jest sterylizacja, jakie niesie korzyści, i obalająca mit nt. zabiegu narosłe od wielu lat . Akcja informacyjna ma na celu poinformowanie mieszkańców miasta o możliwości darmowego wykonania zabiegu. Efekty realizacji projektu to: 1. Znacząca poprawa dobrostanu zwierząt bezdomnych przebywających w schroniskach poprzez radykalne ich zmniejszenie . Zmniejszy się napływ psów i kotów bezdomnych do schroniska i pod opiekę stowarzyszeń i fundacji Akcja ma na celu likwidację problemu bezdomności zwierząt 2. Zwiększenie szans adopcyjnych zwierząt przebywających w schronisku oraz pod opieką stowarzyszeń i fundacji 3. `Zmniejszenie nakładów z budżetu miasta na schronisko dla bezdomnych zwierząt, 4. Edukacja społeczna całej społeczności miasta nt. zapobiegania bezdomności Poprawa wizerunku miasta Częstochowy jako włodarzy na tle innych miast za pionierskie, radykalne i humanitarne rozwiązanie problemu nadpopulacji bezdomnych zwierząt

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli30 000 zł
2plakaty reklamowe formatu A2 informujące o prowadzonej akcji1 000 zł
Łącznie: 31 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

0,00 zł

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Zadanie pn. Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli realizowane będzie w wybranych zakładach leczniczych dla zwierząt, do których każdorazowo będzie kierował Urząd Miasta.
Realizacja zadania ma na celu ograniczenie populacji bezdomnych i niechcianych zwierząt, w związku z powyższym jest ona w pełni uzasadniona.