Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 302

302. BUDOWA BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ PROSTEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 36 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW.


Lokalizacja

KASZTANOWA 7/9

Skrócony opis

BUDOWA BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ PROSTEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 36 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW.

Opis zadania

Projekt obejmował będzie budowę obiektu lekkoatletycznego- bieżni lekkoatletycznej 3 torowej prostej długości 100 m, szerokość toru bieżni wynosi 100 cm, linie szerokości 5 cm. Szkoła Podstawowa nr 36 im. Polskich Olimpijczyków przystąpiła do programu "LEKKOATLETYKA DLA KAŻDEGO".Dzięki budowie w/w obiektu zajęcia lekkoatletyczne będą mogły być realizowane na boisku SP 36, a nie na stadionie MOSiR przy ul. Dąbrowskiego. Ponadto na osiedlu zwiększa się grupa osób dorosłych, które biegają rekreacyjnie. Dzięki temu obiektowi osoby te będą mogły bezpiecznie uprawiać lekką atletykę. Na powstałym obiekcie lekkoatletycznym będą mogły odbywać się również zajęcia czy turnieje w trakcie wakacji czy po zajęciach lekcyjnych. Dzieci i młodzież w coraz mniejszym stopniu uprawiają sport, nie ma dla nich zbyt wielu ofert spędzania czasu wolnego. Dzięki takiemu obiektowi zwiększy się oferta szkoły dla całej społeczności dzielnicy WRZOSOWIAK. Dzięki w/ w obiektowi realizacja programu wyszkolenia sportowego dla oddziałów sportowych realizujących program lekkiej atletyki i pływania w Szkole Podstawowej nr 36 im. Polskich Olimpijczyków.
Obiekt będzie ogólnodostępny dla wszystkich osób, które w aktywny sposób chcą spędzać swój czas wolny. Na obiekcie będzie można organizować różne rodzinne imprezy rekreacyjne.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1zaprojektowanie usytuowania boiska na terenie szkolnym, znajdującym się na tyłach sali gimnastycznej
2 budowa bieżni poliuretanowej 3 torowej prostej

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

2 000 zł.

Formularz propozycji zadania spełnia wszystkie kryteria - zweryfikowany pozytywnie.