Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 319

319. Ścieżka rowerowa ul.Cmentarna


Lokalizacja

ul.Cmentarna

Skrócony opis

Zadanie dotyczy budowy ścieżki rowerowej na ul.Cmentarnej. Ścieżka byłaby bezpiecznym i komfortowym "łącznikiem" spajającym często wykorzystywaną przez rowerzystów infrastrukturę rowerową na
ul.Dekabrystów i ul.Warszawskiej.

Opis zadania

Zadanie dotyczy budowy ścieżki rowerowej na ul.Cmentarnej. Ścieżka byłaby bezpiecznym i komfortowym "łącznikiem" spajającym często wykorzystywaną przez rowerzystów infrastrukturę rowerową na ul.Dekabrystów i ul.Warszawskiej.

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Opiniuje pozytywnie jeżeli warunki technicznie pozwalają na wytyczenie ścieżki rowerowej z zachowaniem dotychczasowej szerokości jezdni.