Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 326

326. Konwersacje w języku angielskim dla dzieci w wieku 9-13 lat w dzielnicy Stradom


Lokalizacja

Dzielnica Stradom

Skrócony opis

Projekt przewiduje realizację 60 h konwersacji w języku angielskim dla dzieci w wieku 9-13 lat. Zadanie realizowane będzie w dzielnicy Stradom. Zajęcia mogą odbywać się np. 2 razy w tygodniu w grupach o maksymalnej liczebności 20 osób.

Opis zadania

Projekt przewiduje realizację 60 h konwersacji w języku angielskim dla dzieci w wieku 9-13 lat. Zadanie realizowane będzie w dzielnicy Stradom. Zajęcia mogą odbywać się 2 razy w tygodniu w grupach o maksymalnej liczebności 20 osób. Zadanie może być realizowane w jednej z placówek podlegających urzędowi miasta zlokalizowanej w dzielnicy Stradom. Uczestnicy mogą zostać podzieleni na 2 grupy ze względu na wiek i poziom zaawansowania.
Działanie to pozwoli dzieciom na przełamanie barier komunikacyjnych i płynne porozumiewanie się w języku angielskim. Nie będą to typowe lekcje z książką w dłoni, ale zajęcia stawiające nacisk na konwersacje, gry, zabawy i piosenki  w języku angielskim.
W dzisiejszych czasach języki obce są podstawą funkcjonowania w świecie, zdobycia dobrego wykształcenia, znalezienia pracy, Głosując na mój projekt dają Państwo dodatkową szansę swoim dzieciom. Nie wszystkich rodziców stać na płatne korepetycje, czy drogie kursy. Ponadto w dzielnicy Stradom nigdzie nie ma możliwości nauki angielskiego. To działanie pozwoli postawić sprzeciw wykluczeniu językowemu dzielnicy Stadom.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1zajęcia konwersacji z języka angielskiego 60 h dla 40 osób55 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

0 zł.

Formularz propozycji zadania spełnia wszystkie kryteria - zweryfikowany pozytywnie. W przypadku przyznania środków finansowych, zadanie będzie realizowane w SP nr 21. Ze względu na szczególną sytuację epidemiologiczną w roku 2021, w przypadku nauki stacjonarnej - zadanie będzie realizowane, natomiast w przypadku nauki zdalnej (hybrydowej) - nie będzie podlegało realizacji.