Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 332

332. Zajęcia taneczne dla dzieci w wieku 7-12 lat


Lokalizacja

Dzielnica Stradom

Skrócony opis

Projekt przewiduje realizację na terenie dzielnicy Stradom zajęć tanecznych dla dzieci w wieku 7 -12 lat. Zajęcia będą realizowane w jednej z placówek zlokalizowanych w dzielnicy Stradom i  podległych Urzędowi Miasta Częstochowy. Częstotliwość zajęć to 2 razy w tygodniu po 1 h w grupach około 20 osobowych. Zajęcia takie umożliwią integrację mieszkańców oraz utrzymanie dobrej formy wśród dzieci.

Opis zadania

Projekt przewiduje realizację na terenie dzielnicy Stradom zajęć tanecznych dla dzieci w wieku 7 -12 lat. Zajęcia będą realizowane w jednej z placówek zlokalizowanych w dzielnicy Stradom i  podległych Urzędowi Miasta Częstochowy.
Taniec to doskonały sposób na  wzmacnianie mięśni całego ciała i redukcję stresu. Niezależnie od tego, czy jest to taniec klasyczny, towarzyski, czy taniec nowoczesny, zawsze przynosi mnóstwo satysfakcji, pozytywnie nastraja do świata i poprawia humor.
W naszej dzielnicy brak jest jakichkolwiek wydarzeń kulturalnych w związku z tym uważam, że znajdzie się zapotrzebowanie na taką formę spędzania wolnego czasu przez dzieci. Zajęcia takie umożliwią także integrację mieszkańców oraz utrzymanie dobrej formy wśród dzieci.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1zajęcia taneczne 50 h dla 40 użytkowników 2 razy w tygodniu50 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

0 zł.

Formularz propozycji zadania spełnia wszystkie kryteria - zweryfikowany pozytywnie. W przypadku przyznania środków finansowych, zadanie będzie realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Częstochowie. Ze względu na szczególną sytuację epidemiologiczną w roku 2021, w przypadku nauki stacjonarnej - zadanie będzie realizowane, natomiast w przypadku nauki zdalnej (hybrydowej) - nie będzie podlegało realizacji.