Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 334

334. Nowoczesna technologia wspomagająca rozwój dzieci w dzielnicy Grabówka w Miejskim Przedszkolu nr 32


Lokalizacja

Rocha 247

Skrócony opis

Nowoczesna technologia wspomagająca rozwój dzieci (w tym monitory interaktywne wraz z robotem edukacyjnym dash) to inicjatywa, która ma wesprzeć wszystkich rodziców w dzielnicy w rozwoju swoich pociech.Tablica interaktywna przyciąga uwagę,pobudza do myślenia, integrując wszystkie dzieci ze sobą a jednocześnie wprowadza w nowoczesny świat multimedialny, który w dzisiejszych czasach jest niezbędny.

Opis zadania

Nowoczesna technologia wspomagająca rozwój dzieci w dzielnicy Grabówka w Miejskim Przedszkolu nr 32 w Częstochowie przy ul. Rocha 247
to inicjatywa, która ma wesprzeć wszystkich rodziców w dzielnicy w rozwoju swoich pociech.
W obecnej erze postępu technologicznego nie może być mowy o skutecznej edukacji bez zaangażowania nowych technologii. Błyskawiczny dostęp do informacji wymusza na nauczycielach nowe podejście do edukacji – by w pełni wykorzystać potencjał dostępnych narzędzi:  komputerów, tablic interaktywnych i dostępnego oprogramowania.
Już od dawna wiadomo, że różnorodność bodźców zewnętrznych ukierunkowanych w odpowiedni sposób pozwala na rozwój dzieci.
Nowoczesna technologia w postaci zestawów interaktywnych, wspieranych odpowiednim oprogramowaniem pomaga w takim rozwoju. Oprogramowanie jest specjalnie dopasowane, aby wykorzystać interaktywność zestawów. Małe dzieci mają możliwość dotykania obrazków, reagowania na zmieniającą się rzeczywistość.
Dzieci w wieku przedszkolnym nie mają kontaktu z profesjonalnym sprzętem interaktywnym ,a to właśnie taki wiek jest najlepszy do przekazywania wiedzy w sposób obrazkowy i dotykowy. Oprogramowanie ma zadanie między innym uczyć podstaw języków obcych,przyrody, języka polskiego czy matematyki. Wszystko jest dopasowane do potrzeb dzieci przedszkolnych. Wszystko będzie ogólnodostępne dla dzieci z dzielnicy Grabówka, które nie mają możliwości korzystania w domu z tablicy interaktywnej. Należy wspomnieć, że oprogramowanie jest przygotowane do działań, które wymuszają używania rąk. Zestawy interaktywne są przygotowane dla małych uczestników. Program ten ma za zadanie zaspokoić w dzielnicy Grabówka potrzebę dostępności Nowoczesnej technologi wspomagającej rozwój dzieci. Większa ilość zestawów interaktywnych pozwoli na dowolne korzystanie ze sprzętu przez dowolną ilość dzieci. Przedszkole w naszej dzielnicy jest małe co ogranicza
liczbę miejsc. Wiele dzieci nie uczęszcza do przedszkola ,w związku z tym byłaby to jedyna szansa skorzystania i poznania nowoczesnej technologi ze sprzętem interaktywnym wspomagającej rozwój wszystkich małych dzieci.

Dzielnica Grabówka poza szkoła podstawową oraz przedszkolem nie ma innego miejsca, w którym można by było skorzystać z takiej formy nauki , zabawy oraz integracji. W związku z tym, iż przedszkole podzielone jest na dwa budynki bez problemowa będzie dostępność dla wszystkich małych dzieci z całej dzielnicy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Zakup zestawu : monitor Mac 75" wraz z komputerem OPS 3 szt 50 000 zł
2urządzenie ineraktywne FlySky 1 szt 9 000 zł
3Laptop Acer ASPIRE 3 512GB SSD 3 szt 9 000 zł
4Robot Dash 4 szt 4 000 zł
5Tablet Lenovo TAB4 7" 4 szt 2 000 zł
6Montaż 1 000 zł
Łącznie: 75 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

7 000 zł

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Formularz propozycji zadania spełnia wszystkie kryteria - zweryfikowany pozytywnie.