Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 339

339. Zakup książek dla Filii nr 5 Biblioteki Publicznej


Lokalizacja

Krasińskiego 4

Skrócony opis

Projekt ma na celu zapewnienie mieszkańcom dostępu do nowości wydawniczych.

Opis zadania

Filia numer 5 jest usytuowana w strategicznym punkcie dzielnicy Trzech Wieszczów i stanowi jej centrum kulturalne, gdzie mieszkańcy mogą nie tylko wypożyczyć książki czy skorzystać z bezpłatnego internetu, ale także uczestniczyć w ciekawych spotkaniach, warsztatach, konkursach czy animacjach. Do biblioteki prowadzi podjazd, co ułatwia korzystanie z jej oferty osobom z niepełnosprawnościami. Podstawową potrzebą użytkowników biblioteki jest dostęp do bieżących nowości wydawniczych, które muszą być systematycznie uzupełniane. Środki z budżetu obywatelskiego zostaną w całości przeznaczone na zakup książek, w tym co najmniej jednego tytułu wydanego alfabetem Braille'a oraz audiobooków, by uwzględnić również potrzeby użytkowników z niepełnosprawnością wzroku.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Zakup książek i audiobooków25 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Zaproponowany przez wnioskodawcę kosztorys skonsultowano z Dyrektorem Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie.