Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 374

374. Pasy rowerowe na ul. Kiedrzyńskiej


Lokalizacja

ul. Kiedrzyńska pomiędzy ul. Dekabrystów a Al. Jana Pawła II

Skrócony opis

Zadanie dotyczy wyznaczenia pasów rowerowych na ul. Kiedrzyńskiej pomiędzy Al. Jana Pawła II a ul. Dekabrystów na odcinku, na którym pozwala na to szerokość drogi.

Opis zadania

Dzięki Budżetowi Obywatelskiemu zostały wyznaczone pasy rowerowe m.in. na ul. Bohaterów Katynia, czy też w Al. Pokoju.
Zadanie dotyczy wyznaczenia pasów rowerowych na ul. Kiedrzyńskiej pomiędzy Al. Jana Pawła II a ul. Dekabrystów na odcinku, na którym pozwala na to szerokość drogi. W miejscach, gdzie pas rowerowy nie mógłby powstać powinny pojawić się sierżanty rowerowe. Pasy rowerowe połączyłyby się z infrastrukturą rowerową na ul. Kiedrzyńskiej, a także powinny połączyć się z infrastrukturą rowerową w Al. Jana Pawła II. Zwiększy się także atrakcyjność komunikacji rowerowej w dzielnicy Stare Miasto.

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

15000

Opiniuję pozytywnie przedmiotowy wniosek