Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 389

389. Ulica Skarpowa traktem pieszo - rowerowym


Lokalizacja

ulica Skarpowa, obręb 0132,0133 - droga miejska

Skrócony opis

Ulica Skarpowa stanowi bardzo dobry szlak wzdłuż rzeki Warta zarówno dla pieszych jak i rowerzystów w dzielnicy Mirów. Jest drogą gruntową, nie rozjeżdżoną przez samochody, z widokami na rzekę i rozległą panoramę. Dla wielu pieszych i rowerzystów byłaby idealną alternatywą do ul.Mirowskiej (równoległej), bardzo ruchliwej i jednak wąskiej, bez wyznaczonej drogi rowerowej.

Opis zadania

Dzielnica Mirów posiada wspaniałe walory krajobrazowe i droga wzdłuż rzeki idealnie wpasowałaby się w te zalety. Ulica Skarpowa łączy bezpośrednio ulicę Komornicką z mostem nad Wartą w ciągu ulicy Zawodziańskiej. Dla wielu turystów pieszych jak i rowerzystów stanowi bezpieczną alternatywę dla ul.Mirowskiej. Również dla mieszkańców dzielnicy byłaby ułatwieniem dojścia do szkoły, gdyż pozwalałby pominąć wzniesienie na tym odcinku wzdłuż ul.Mirowskiej.Droga jest wytyczona, ale na tyle zarośnięta, że nie jeżdżą nią samochody. Wymaga jednak uporządkowania, utwardzenia, a najlepiej zalania asfaltem, ale jednocześnie zabezpieczenia wjazdów słupkami ograniczającymi wjazd samochodów i quadów. Wykorzystanie walorów krajobrazowych wzdłuż rzeki, a może w przyszłości połączenie z innymi odcinkami ścieżek rowerowych, uaktywniłyby tereny jurajskie. Pozwoliły mieszkańcom miasta i naszej dzielnicy na bezpieczną rekreację, szczególnie rodzinom z dziećmi. Tereny wzdłuż Warty są pomijane przez Miasto, a tak niewiele potrzeba, by je umiejętnie wykorzystać, nie niszcząc jednocześnie przyrody.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1oczyszczenie terenu wzdłuż ulucy Skarpowej1 000 zł
2utwardzenie drogi3 000 zł
3zalanie asfaltem10 000 zł
4oznakowanie poziome traktu pieszo - rowerowego500 zł
5zabezpieczenie wjazdów słupkami (przed niszczeniem przez samochody)500 zł
Łącznie: 15 000 zł

Zadanie generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

koszenie traw wzdłuż drogi 500,00

Opiniujemy pozytywnie przedmiotowy wniosek