Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 392

392. Czytaj razem z nami w Filiach nr 10 i 20


Lokalizacja

ul. Gombrowicza 15, ul Michałowskiego 20

Skrócony opis

Zakup nowości wydawniczych w tym książek ułatwiających czytanie dla dzieci i seniorów oraz zakup mebli i doposażenia.

Opis zadania

Filie biblioteczne nr 10 i 20 znajdują się na terenie dzielnicy Północ. Dla wszystkich mieszkańców Częstochowy są one bezpłatnymi. ogólnodostępnymi placówkami kultury. To dzięki bibliotece wielu z nas czyta nowości. Każda grupa wiekowa ma inne potrzeby i wszystkie należy uwzględnić. Seniorzy potrzebują książek z dużymi literami,  dzieci uczące się czytać - książki dostosowane do ich umiejętności.
Biblioteka to miejsce spotkań naszej lokalnej społeczności, wymiany myśli, podzielania wspólnych zainteresowań, dlatego przydałoby się również wymienić meble na  Filii nr 20 i ją doposażyć w niezbędny sprzęt. Lubimy przebywać w estetycznych otoczeniach więc  wspólnie zadbajmy o bibliotekę.
Proponuję zakup nowych książek, mebli i niezbędnego doposażenia.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Zakup książek Filia nr 1015 000 zł
2Zakup książek Filia nr 2015 000 zł
3Meble i doposażenie Filia nr 2018 000 zł
Łącznie: 48 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Zaproponowany przez wnioskodawcę kosztorys skonsultowano z Dyrektorem Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie.