zadanie nr 404

404. Budowa stołu do tenisa stołowego


Lokalizacja

Plac Narutowicza

Skrócony opis

Projekt zakłada podstawienie stołu do tenisa stołowego w parku Narutowicza

Opis zadania

Stół pozwoli zrelaksować się mieszkańcom podczas gry

Opis realizacji

Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 30.11.2021 r.

Postęp realizacji

Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 30.11.2021 r.

W wycenie uwzględniono utwardzenie nawierzchni, 2 ławki i 2 kosze