zadanie nr 413

413. Budowa rosarium


Lokalizacja

Skwer profesora Religii

Skrócony opis

Projekt zakłada budowę rosarium na skwerze profesora Religii

Opis zadania

Skwer Religii to zaniedbany i nieco zapomniany skwer w Częstochowie. Dajmy mu drugie życie

Zaplanowano różankę o powierzchni 200m2