Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 416

416. Budowa oświetlenia ulicy Braci Krzemińskich na odcinku od ulicy Ludowej do działki o nr ewid. 15/26


Lokalizacja

Droga łącząca ulice Ludową i Sejmową - ulica Braci Krzemińskich, na odcinku od ulicy Ludowej do działki o nr ewid. 15/26.

Skrócony opis

Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi szutrowej łączącej ulice: Sejmową i Ludową - ulicy Braci Krzemińskich, wybudowanej wzdłuż kanału odwadniającego dla Dzielnicy Kiedrzyn, na odcinku od ulicy Ludowej do działki o nr ewid. 15/26. Wykorzystanie drogi jako alei spacerowej dla mieszkańców dzielnicy oraz jako element lepszego zagospodarowania okolicznych terenów.

Opis zadania

Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi szutrowej łączącej ulice: Sejmową i Ludową - ulicy Braci Krzemińskich, wybudowanej wzdłuż kanału odwadniającego dla Dzielnicy Kiedrzyn, na odcinku od ulicy Ludowej do działki o nr ewid. 15/26. Wykorzystanie drogi jako alei spacerowej dla mieszkańców dzielnicy oraz jako element lepszego zagospodarowania okolicznych terenów. Montaż oświetlenia ulicznego wzdłuż w/w drogi wpłynie na poprawę poczucia bezpieczeństwa, a także umożliwi wykorzystanie drogi do celów rekreacyjnych (np. spacer z dziećmi, jazda na rowerze, bieganie), co jednocześnie może wpłynąć na polepszenie stanu zdrowia mieszkańców dzielnicy.

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

15 050,00 zł