Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 450

450. Aktywnie, zdrowo i sportowo w Częstochowie


Lokalizacja

- boisko piłkarskie - Klub Płomień Częstochowa (ul. Kopalniana 4, 42-200 Częstochowa - nr działek: 12/2, 13/2, 14/2),
- boisko piłkarskie KS Stradom (ul. Sabinowska 11/23, 42-200 Częstochowa - nr działki: 265/2),
- boisko piłkarskie Orkan Gnaszyn (ul. Osada Młyńska 1, 42-280 Częstochowa - nr działki: 485/50).

Skrócony opis

Zadanie polega na wzmocnieniu aktywności sportowej u mieszkańców i mieszkanek naszego miasta. W tym celu chcemy wzmocnić i rozbudować tereny aktywnego spędzania czasu. Zrealizowanie zadania posłuży zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i dla osób dorosłych i starszych, a rozwój ośrodków sportu w Częstochowie wzmocni potencjał miasta, w zakresie sportu i rekreacji.

Opis zadania

Realizacja zadania na trzech dzielnicach: Dźbów, Stradom i Gnaszyn-Kawodrza.
Rewitalizacja 3 miejsc organizacji zajęć sportowych:
- boisko piłkarskie - Klub Płomień Częstochowa (ul. Kopalniana 4, 42-200 Częstochowa - nr działek: 12/2, 13/2, 14/2),
- boisko piłkarskie KS Stradom (ul. Sabinowska 11/23, 42-200 Częstochowa - nr działki: 265/2),
- boisko piłkarskie Orkan Gnaszyn (ul. Osada Młyńska 1, 42-280 Częstochowa - nr działki: 485/50).

Dźbów:
1. zdemontowanie starego płotu, który biegnie wzdłuż całego obiektu oraz zakup i montaż nowego betonowego ogrodzenia (około 450m płotu),
2. zakup kontenera sanitarnego,
3. zakup kontenera typu szatnia,
4. zakup i montaż garażu żelbetonowego  
5. zaprojektowanie, zakup i montaż systemu nawodnienia na trzech boiskach piłkarskich (2x - 100x64,  1x - 60x30)

Stradom:
1. rozbudowa betonowych trybun - wykonanie wylewki betonowej pod wzór już istniejącej trybuny (około 50m2) oraz zakup i montaż krzeseł stadionowych (120 sztuk),
2. zakup kosiarki wielofunkcyjnej (Husqvarna - silnik dwucylindrowy z napędem na 4 koła z koszeniem z systemem BioClip lub wyrzutem tylnym),
3. remont generalny pomieszczenia gospodarczego i wykonanie niezbędnych prac: wymiana pokrycia dachu, które uległo uszkodzeniu i przecieka, a także odmalowanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych wymiana drzwi wejściowych i posadzki wewnątrz. Usunięcie ścianek działowych. Wymiary budynku to  6mx6m,
4. montaż piłko-chwytów na boisku (od ul. Wazów) - około 60 m,  
5. demontaż betonowego ogrodzenia/murku przy boisku piłkarskim i montaż niskiego bezpiecznego odgrodzenia od trybun.

Gnaszyn:
1. dwa stoły do teqballa oraz wykonanie nawierzchni tartanowej wokół nich.
2. kontener biurowy,
3. kontener sanitarny,
4. kontener typu szatnia (podwójna),
5. przyłącze wody i prądu do kontenerów,
5. zakup kosiarki wielofunkcyjnej (Husqvarna - silnik dwucylindrowy z napędem na 4 koła z koszeniem z systemem BioClip lub wyrzutem tylnym),
6. przystosowanie boiska o wymiarach 60x30 (trawiastego) do zajęć z dziećmi:
- poszerzenie obecnego boiska,
- wymiana bramek i uzupełnienie piłko-chwytów,
- naprawa murawy (kultywator i wywalcowanie)
- zakup i montaż oświetlenia (dwóch masztów oświetleniowych)
- system nawodnienia (wymiary boiska 60x30)

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1 zdemontowanie starego płotu, który biegnie wzdłuż całego obiektu oraz zakup i montaż nowego betonowego ogrodzenia (około 450m)100 000 zł
2zakup kontenera sanitarnego30 000 zł
3 zakup kontenera typu szatnia,20 000 zł
4zakup i montaż garażu żelbetonowego20 000 zł
5zaprojektowanie, zakup i montaż systemu nawodnienia na trzech boiskach piłkarskich150 000 zł
6rozbudowa betonowych trybun - wykonanie wylewki betonowej pod wzór już istniejącej trybuny (około 50m2) oraz zakup i montaż krzeseł stadionowych (120 sztuk),200 000 zł
7zakup kosiarki wielofunkcyjnej (Husqvarna - silnik dwucylindrowy z napędem na 4 koła z koszeniem z systemem BioClip lub wyrzutem tylnym),25 000 zł
8 remont generalny pomieszczenia gospodarczego15 000 zł
9montaż piłko-chwytów na boisku (60m)60 000 zł
10demontaż betonowego ogrodzenia/murku przy boisku piłkarskim i montaż niskiego bezpiecznego odgrodzenia od trybun.30 000 zł
11dwa stoły do teqballa oraz wykonanie nawierzchni tartanowej wokół nich. 70 000 zł
12kontener biurowy, sanitarny, kontener typu magazyn i kontener typu szatnia (podwójna) + przyłącze wody i prądu 120 000 zł
13zakup kosiarki wielofunkcyjnej (Husqvarna - silnik dwucylindrowy z napędem na 4 koła z koszeniem z systemem BioClip lub wyrzutem tylnym),25 000 zł
14przystosowanie boiska o wymiarach 60x30 (trawiastego)150 000 zł
Łącznie: 1 015 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

59 000PLN

Wartość zadania określona przez wnioskodawcę, zweryfikowana, ustalona z Wydziałem IZ.