Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 451

451. Inżynieria odwrotna i druk 3d dla najmłodszych - warsztaty zapoznawcze z nowymi technologiami


Lokalizacja

Na terenie gminnej jednostki organizacyjnej.

Skrócony opis

Zapoznanie dzieci ze szkół podstawowych z nowinkami technologicznymi z dziedziny inżynierii odwrotnej - skanowanie 3D oraz metod przyrostowych - druk 3D. Aktualnie są to jedne z najszybciej rozwijających się dziedzin inżynierii. W ramach warsztatów zapoznawczych każdy z uczestników będzie mógł nauczyć się zasad działania oraz użytkowania skanera 3D, drukarek 3D w technologii: FDM, SLA, SLS.

Opis zadania

Branża druku 3D jest to aktualnie bardzo rozwijając się obszar przemysłu. Ma on zastosowanie w wielu dziedzinach jak np. Medycyna, Przemysł farmaceutyczny, przemysł ciężki, przemysł spożywczy, przemysł budowlany. Aktualnie wszystkie znaczące firmy na światowym rynku zaczynają z niej korzystać aby moc konkurować z innymi koncernami. Mając taki zakres informacji trzeba być na bieżąco z tą technologią aby mieć możliwość lepszego zatrudnienia. Głównym założeniem projektu jest zapoznanie dzieci od najmłodszych lat z wspomnianymi technologiami. Dzięki takim zajęciom będą mogli oni rozszerzyć swoje umiejętności postrzegania przestrzennego oraz zdobyć doświadczenie, które pozwoli im rozwijać swoje zainteresowania, a może połączyć obecne zainteresowania z nowymi technologiami.

Tego typu warsztaty nie tylko z dziedzin inżynieryjnych ale również z medycyny, historii etc. powinny być realizowane w dużo większej skali. Tylko w taki sposób można pokazać dzieciom wszelkie ścieżki dalszego rozwoju. Niejednokrotnie dzieci po ukończeniu szkoły podstawowej wybierają klasy o profilach, które podyktowane są kontynuacją rozwoju ich rodziców, co niejednokrotnie rzutuje później na chęci do dalszego doskonalenia danej dyscypliny.
Na zajęciach każdy z uczestników będzie miał możliwość zapoznania się z aktualnie najbardziej rozpowszechnionymi metodami samego druku 3D: FDM, SLA, SLS. Z cała historią druku , z nowinkami w świecie druku 3D oraz planami rozwoju tej dziedziny w najbliższych latach.

Każdy z uczestników będzie miał też możliwość samemu zbudować drukarkę 3D oraz zrobić swój pierwszy wydruk. Dodatkowo oprócz technologii 3D dzieci zostaną zapoznane z inżynierią odwrotną w formie zabawy skanowania części ciała, elementów użytku codziennego i prób wydrukowania takich elementów na drukarkach 3D.

W ramach projektu przewidziano:
- cotygodniowe cykle zajęciowe które będą odbywać się w piątek 14.00 - 20.00 oraz sobotę 8.00 - 14.00
- na każdy cykl zajęciowy maksymalnie 10 uczestników + ewentualnie rodzice lub opiekun
- nielimitowane napoje oraz słodki poczęstunek

W ramach każdego cyklu dzieci poznają:
- zasady działania różnych technologii przechwytywania obrazu oraz pomiarów
- sposób działania skanerów 3D
- zabawę ze skanerem 3D
- przedstawienie sposobu zapisu skanu 3D do pliku CAD
- zapoznanie z technologiami przyrostowymi
- montaż drukarki 3D od postaw krok po kroku
- kalibracja drukarki 3D
- wykonanie swojego pierwszego wydruku.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Wynajem sali na 15-20 osób 9 000 zł
2Zakup drukarek Ender 3 do wykorzystania przez uczestników - 10szt. 7 000 zł
3Materiały do prowadzenia warsztatów: filamenty, maski, 3 000 zł
4Środki bakteriobójcze oraz środki ochrony indywidualnej: maski jednorazowe, rękawiczki jednorazowe 1 000 zł
5Promocja Zadania6 000 zł
6Napoje, poczęstunek 4 000 zł
7Wynagrodzenie prowadzących zajęcia 50 000 zł
Łącznie: 80 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

1 000 zł.

Formularz propozycji zadania spełnia wszystkie kryteria - zweryfikowany pozytywnie. Ze względu na szczególną sytuację epidemiologiczną w roku 2021, w przypadku nauki stacjonarnej - zadanie będzie realizowane, natomiast w przypadku nauki zdalnej (hybrydowej) - nie będzie podlegało realizacji, ewentualnie zostanie częściowo zrealizowane.