Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 452

452. Ustawienie dużego napisu 3W


Lokalizacja

Skrzyżowanie Monte Cassino i Słowackiego.

Skrócony opis

Budowa dużego napisu 3W na skrzyżowaniu Monte Cassino i Słowackiego.  

Opis zadania

Budowa napisu o wymiarach ok. 10x10 m z trwałego tworzywa np. betonowego, stalowego.  Napis w czerwono - niebieskich kolorach ( np. szachownica ), powinien być podświetlony by ładnie wyglądał po zmroku.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Budowa pomnika50 000 zł
2Podłączenie podświetlenia 5 000 zł
Łącznie: 55 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

10000

Zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. i tekstem jednolitym z dnia 9 grudnia 2019 r. Prawo o ruchu Drogowym art. 45 ust.1 pkt. 7-" zabrania się umieszczania na drodze lub w jej pobliżu urządzeń wysyłających światło w sposób powodujący oślepienie albo wprowadzających w błąd uczestników ruchu". W związku z powyższym proponowany monolit betonowy powinien być wykonany i pomalowany w taki sposób by nie dezorientować kierowców. W innym przypadku będzie zagrażał bezpieczeństwu ruchu drogowego.
Wniosek został zweryfikowany pozytywnie.