Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 454

454. Położenie dywanika asfaltowego przy Sobieskiego.


Lokalizacja

Sobieskiego 17,19 i Pułaskiego 59/65

Skrócony opis

Położenie nowego dywanika asfaltowego od strony podwórek przy blokach Sobieskiego 17 i 19 oraz wzdłuż bloku przy Pułaskiego 59/65.

Opis zadania

Położenie nowego dywanika asfaltowego na istniejącym już podłożu z płyt betonowych. Odcinek dywanika to ok. 200 m.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Położenie dywanika asfaltowego100 000 zł

Zarządca terenu tj. ZGM TBS Sp. z o.o. opiniuje pozytywnie przedmiotowy wniosek i wyraża zgodę na realizację zadania ze względu na zniszczoną nawierzchnię.